Aandacht voor ondernemers

Met regelmaat bezoek ik als wethouder een bedrijf in onze gemeente. Ik vind het als wethouder belangrijk dat de gemeente contact onderhoudt met het bedrijfsleven, of het nu gaat om onze tuinders in het Heemskerkse duingebied, winkeliers in het centrum, of bedrijven op onze bedrijventerreinen De Houtwegen, De Waterwegen en De Trompet. Door middel van deze bedrijfsbezoeken blijf ik als wethouder op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven. Ondernemers vertellen vaak met passie over hun toekomstplannen en innovaties. Ook praat ik graag met ondernemers over hoe zij aankijken tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen in de breedste zin. Duurzaamheid en energietransitie zijn onderwerpen die steeds vaker aan bod komen en leiden tot interessante gesprekken. Als voorzitter van IJmond Werkt! zoek ik verbinding met werkgevers in Heemskerk om ervoor te zorgen dat werkzoekenden een plek kunnen vinden bij één van onze bedrijven. Ik snijd dit onderwerp altijd graag aan en wijs ondernemers op de mogelijkheden voor hun eigen bedrijf. Natuurlijk probeer ik in mijn gesprekken met ondernemers te achterhalen hoe zij denken over de kwaliteit van het beleid en de service van de gemeente. Feedback is belangrijk om de dienstverlening vanuit de gemeente te verbeteren, mogelijk aan te passen. Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar nodig en kunnen er samen voor zorgen dat Heemskerk niet alleen een fijne gemeente is om in te wonen, maar ook om in te werken. Het is belangrijk om in gesprekken met ondernemers hun wensen en problemen te signaleren. Als gemeente vind ik dat wij op vele terreinen een meer proactieve rol zouden kunnen innemen om een florerend bedrijfsleven binnen onze gemeente te faciliteren. Wilt u als Heemskerkse ondernemer dat ik een bezoek bij u breng? Mail mevrouw Zorge van Economische Zaken, m.zorge@heemskerk.nl.

Marieke van Dijk, wethouder gemeente Heemskerk

Meer berichten