Gaatze de Vries, wethouder van Heemskerk.
Gaatze de Vries, wethouder van Heemskerk. ((Foto: goedheer@xs4all.nl))

Groen lintje

Het klimaat houdt veel mensen bezig. Zowel op Europees niveau als op landelijk niveau. En ook op lokaal niveau heeft het gemeentebestuur de nodige doelen gesteld. Vanuit mijn takenpakket geef ik invulling aan een aantal van deze taken. Ik som er een paar voor u op: Diverse klimaatmaatregelen zoals het stimuleren van groene energie ( zonnepanelen en windenergie); Stimuleren deelname van de Energy Challenge. Scholieren van basisscholen De Vlinder en Sint Leonardus uit Heemskerk gingen de strijd aan met andere basisscholen in Noord-Holland. Een mooie actie, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!; Nieuwe manier van huisvuil inzamelen door restafval op afstand te plaatsen (ondergrondse containers) en GFT en plastic, blik en drinkpakken thuis in te zamelen. Zo scheiden we beter afval en kunnen we waardevol afval recycelen; Terugdringen van CO2 uitstoot. Via IJmond Bereikbaar werken we aan alternatieven voor minder uitstoot. Zoals de aanleg van een regionale snelfietsroute; Extra inzet op meer groen zoals bij de herinrichting van de Tolweg. Tussen de twee nieuwe rijbanen in komt een brede groenstrook. Veiliger maar ook groener; Meer biodiversiteit. Met de inzet van inwoners werkt de werkgroep GroenSpoor aan diverse projecten om Heemskerk groener en biodiverser te maken. Er worden plannen gemaakt voor bloeiende bermen, meer heggen en hagen, natuurvriendelijke oevers en er wordt nagedacht over een nieuwe waterberging waar de natuur de vrije loop krijgt. Voor het laatste project heb ik zelfs afgelopen zaterdag, samen met de verantwoordelijke ambtenaar en leden van de werkgroep GroenSpoor, een groen lintje gekregen van GroenLinks. Een lintje voor onze positieve bijdrage aan duurzaamheid en het milieu in Heemskerk. Een mooie opsteker voor al die mensen die zich inzetten voor een groener Heemskerk. Samen staan we sterk in onze zorg voor een goede, groene en gezonde leefomgeving!

Meer berichten