Veel vraag naar huiswerkbegeleiding

  Nieuws

HEEMSKERK - Er is steeds meer behoefte aan mensen die scholieren willen begeleiden bij het maken van huiswerk. Zowel voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs biedt Stichting Welschap Welzijn in het komende schooljaar huiswerkbegeleiding aan. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht.
Tijdens de huiswerkbegeleiding ondersteunen worden de leerlingen door de vrijwilligers ondersteund bij het leren en maken van hun huiswerk. Er komen diverse dingen aan bod, variërend van begrijpend lezen en woordenschat tot topografie en rekenen. Ook het ondersteunen bij het maken van werkstukken, het voorbereiden van spreekbeurten en het leren voor toetsen komt tijdens de huiswerkbegeleiding aan de orde. Bij het voortgezet onderwijs bestaan de werkzaamheden uit het bieden van ondersteuning bij allerlei vakken en het helpen met de planning van het huiswerk. Het doel van de huiswerkbegeleiding is de leerlingen zelfvertrouwen en plezier te geven in het maken van het huiswerk. Een vrijwilliger hoeft niet overal goed in te zijn, er wordt gewerkt in teamverband waarbij de specifieke kwaliteiten van elke vrijwilliger benut worden. Uiteraard wordt van de vrijwilligers verwacht dat ze affiniteit hebben met het werken met deze leeftijdsgroepen. Belangstellenden kunnen voor nadere inlichtingen of aanmelding contact opnemen met Amber Veldhoen (amber.veldhoen@welschap.nl) of kijken op www.welschapwelzijn.nl voor meer informatie.

Meer berichten