Gym Extra

  Nieuws
Gym Extra
Gym Extra (rodi.nl)

HEEMSKERK - De motorische ontwikkeling van kinderen verloopt niet bij iedereen gelijk. Om verschillende redenen kan een achterstand ontstaan, waardoor de aansluiting bij leeftijdsgenoten op het gebied van bewegen minder makkelijk gevonden wordt. Om motorische vaardigheden te vergroten heeft Team Sportservice een lesprogramma ontwikkeld: Gym Extra.
Het doel van het programma Gym Extra is het vergroten van motorische vaardigheden door het aanbieden van een extra beweegmoment. Met als resultaat dat kinderen de aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten tijdens het buitenspelen, de gymles en op de sportvereniging. De lessen van Gym Extra hebben daarnaast als doelstelling het ervaren van plezier in bewegen, het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, het verminderen van angst en het leren samenwerken en samen spelen. Gym Extra is bedoeld voor leerlingen die op een of meerdere motorische gebieden uitvallen. De lessen van Gym Extra richten zich daarnaast op kinderen met een verminderd zelfvertrouwen, kinderen met een sociaal-emotionele achterstand (moeite met samenspel en/of gedragsproblemen), kinderen met overgewicht, kinderen met leerproblemen. De lessen worden gegeven op woensdagmiddag (met uitzondering van de schoolvakanties) in de gymzaal aan de Stijkelstraat 2a te Heemskerk. Deelname is gratis. Neem voor nadere inlichtingen contact op met Marjolein van Vugt (0251 254740 / mvanvugt@teamsportservice.nl).

Meer berichten