Vergunning voor kap bomen oprijlaan Marquette

  Nieuws

HEEMSKERK – Het college van B en W van Heemskerk heeft besloten de omgevingsvergunning voor het vervangen van de bomen langs de oprijlaan van het landgoed Marquette te verlenen aan PWN.

Nadat de raad besloten had geen bedenkingen tegen de kap te hebben zijn de ingediende zienswijzen in overweging genomen. Besloten is dat de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven om alsnog de omgevingsvergunning te weigeren.
In 2014 heeft PWN ook een aanvraag ingediend om de bomen langs de oprijlaan van landgoed Marquette te vervangen. Toen is de procedure stilgelegd en hebben de gemeente, PWN en een belangenorganisatie een aantal keren overlegd. Ook zijn er verschillende onderzoeken geactualiseerd of toegevoegd. De overleggen hebben uiteindelijk niet tot overeenstemming geleid.
Bij de nieuwe aanvraag is er wel een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo hebben de nieuw te planten bomen (koningslinden) een grotere doorsnede dan oorspronkelijk gepland. Op deze manier komt er zo snel mogelijk weer een eenduidig beeld van de totale oprijlaan. Ook blijven er vier bomen aan het begin van de oprijlaan staan om het beeld vanaf de Marquettelaan zo min mogelijk te verstoren.
Dit plan is de derde en laatste fase van de totale vervanging van de bomen langs de oprijlaan. Met het planten van de koningslinden als vervanging zet PWN in op duurzaam behoud van de laan als geheel en versterking van de cultuur (historische) waarden. Het is mogelijk om tegen dit besluit in bezwaar en beroep te gaan door belanghebbenden.

Meer berichten