Onderzocht wordt wat de kansen en mogelijkheden zijn.
Onderzocht wordt wat de kansen en mogelijkheden zijn. ((Foto: Gemeente Purmerend))

Wellicht wonen en werken op De Koog

PURMEREND - Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om mee te denken over verdere stappen in de ontwikkelingen van bedrijventerrein De Koog. Dit is in reactie op een motie die in april 2017 door de gemeenteraad is aangenomen en waarin werd gevraagd te onderzoeken welke kansen en mogelijkheden er zijn voor woningbouw op het bedrijventerrein.

Bedrijvigheid mag niet in het gedrang komen

Het college vraagt de raad om zich uit te spreken over de voorgestelde ontwikkelrichting. Dit onderwerp komt daarom naar verwachting op de agenda van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van volgende week donderdag voor een meningsvormende discussie.

Om de motie van de raad te kunnen beantwoorden heeft het bureau IS Maatwerk vorig jaar in opdracht van de gemeente oriënterend onderzoek gedaan. Daarbij heeft het bureau onder meer workshops gehouden en gesprekken gevoerd met verschillende ondernemers van De Koog. Aan de hand van deze bijdragen en op basis van informatie die al bij de gemeente bekend was, zijn kansen en risico's in kaart gebracht.

Richting

Het college heeft in de beantwoording van de motie aangegeven dat het bereid is om initiatieven voor woningbouw toe te staan, als dit de bedrijfsvoering van huidige bedrijven niet in de weg zit. De gemeente gaat niet actief bedrijven opkopen of zelf op zoek naar initiatieven, maar faciliteert ondernemers en eigenaren die kansen zien om woningen te realiseren in het gebied.

Combinatie woningbouw

Het college ziet dat in de toekomst op De Koog een woon-/werkgebied kan ontstaan met daarin plek voor de huidige bedrijven en nieuwe bedrijven in combinatie met woningbouw. Daarom vraagt het college nu aan de gemeenteraad hoe zij aankijkt tegen de voorgestelde richting.

Als de raad de mening deelt om initiatieven voor woningbouw toe te staan, zal het college van B&W een voorstel voorbereiden waarin dit scenario verder wordt uitgewerkt.

In de agenda Purmerend 2040 is onder meer de ambitie uitgesproken om circa 10.000 nieuwe woningen te bouwen tot 2040. Eén van de gebieden die daarvoor kansrijk wordt genoemd, is bedrijventerrein De Koog. Het aanwijzen van dit gebied in de agenda Purmerend 2040 heeft geleid tot de motie van 2017.

Voorwaarden

Bij het toestaan van woningbouw op De Koog worden, als het aan het college ligt, bepaalde voorwaarden gesteld. De belangrijkste voorwaarde voor mogelijke ontwikkelingen is dat de huidige bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten en dat eigenaren zelf initiatief nemen.

Oplossing parkeren

Daarnaast moet de begane grond beschikbaar blijven voor bedrijven, moeten eigenaren er 'met de buren uitkomen' als het gaat om maatregelen vanwege (milieu)activiteiten en moet parkeren op het eigen terrein worden opgelost.


Ontvang dé nieuwsbrief van Rodi Purmerend


Wekelijks op de hoogte van Purmerend nieuws, leuke evenementen en diverse winacties.
Maak kans op een rondvlucht of een weekend weg

* verplicht veld

Meer berichten
 

Fotoseries