Nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Wormerland

  Nieuws

WORMERLAND - De afgelopen 7 jaar vervulde Josje Teunissen de functie van voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Wormerland (ASD). Nu is de tijd gekomen het stokje over te dragen aan Narda Vermeulen. Vrijdag 23 maart j.l werd feestelijk afscheid genomen van Josje. Wethouders Elly Fens en Kees van Waaijen bedanken Josje voor haar trouwe inzet.
Josje viel op door haar deskundigheid, de kalmte waarmee zij alle leden van de adviesraad de ruimte gaf hun zegje te doen en de standpunten wist te verbinden tot constructieve adviezen aan de gemeente. De wethouders kenmerken de ASD als een proactieve raad die zich sterk maakt voor de kwetsbare burgers. De stimulans en argumentatie voor de omslag naar een sociaal team dichtbij de burger is daar een goed voorbeeld van. Dit is inmiddels gerealiseerd in 'De Omslag'. Hierna verwelkomen de wethouders de nieuwe voorzitter Narda Vermeulen. Van de leden van de ASD waren er bloemen, cadeaus én vooral veel waarderende woorden voor Josje over haar inspirerende, opbouwende manier van leiding geven.

Over de ASD

De Adviesraad Sociaal Domein kent een historie die begon in 2007 met de WMO-raad. Deze raad adviseerde de gemeente bij de transitie van overheidstaken naar de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In 2014 werd de WMO-raad omgevormd naar de Adviesraad Sociaal Domein. De ASD adviseert sindsdien over het beleid met betrekking tot Jeugd, Participatie, GGZ, Gezondheid en WMO. Het is een platform van actieve ervaringsdeskundigen, elk op een of meerdere terreinen van het sociale domein. De gezamenlijke ervaring en binding met de inwoners van Wormerland zorgen voor voldoende kennis om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren. De Adviesraad bestaat uit 10 actieve vrijwilligers, een voorzitter en een notulist.
De ASD vergadert elke laatste vrijdag van de maand. Bent u benieuwd naar wat ze bespreken? U bent van harte welkom tijdens de vergadering in het gemeentehuis. Kijk voor meer informatie over vergaderdata en agenda op www.wormerland.nl (zoekterm ASD). Overigens kan de ASD nog twee nieuwe leden gebruiken. Interesse? Mail naar anne.poppema@over-gemeenten.nl.

Meer berichten