‘Financieel misbruik van ouderen voorkomen’

Nieuws
Kandidaat-notaris Jacqueline Tijssen werkt mee binnen de alliantie Financieel veilig ouder worden.
Kandidaat-notaris Jacqueline Tijssen werkt mee binnen de alliantie Financieel veilig ouder worden. (Foto: Joost Mooij)

ALPHEN – Elk jaar worden in Nederland zo’n 30.000 senioren slachtoffer van financiële uitbuiting. Rabobank wil dit financieel misbruik, dat valt onder ouderenmishandeling, bespreekbaar maken en voorkomen. De bank zet zich samen met gemeenten, maatschappelijke en private partijen in om dit te herkennen en aan te pakken. Dat gebeurt in lokale allianties Financieel veilig ouder worden. Ook in Alphen is zo’n alliantie actief, waarin professionals en vrijwilligers samenwerken.

Door Rijk Huisman

Financieel misbruik bij ouderen heeft een grote impact. De drempel om melding te maken van onveilige situaties is hoog. Veel ouderen vinden het lastig om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van hun vertrouwen en afhankelijkheid. Daardoor blijft financieel misbruik vaak onopgemerkt. Yvonne Rozenbrand stond namens Rabobank aan de wieg van de lokale alliantie in Alphen. “Bewustwording, vroege signalering en uiteindelijk het voorkomen van financiële uitbuiting bij ouderen. Daar maken wij ons sterk voor. Zo geef ik samen met mijn collega Annette Snellink, een notaris, een bewindvoerder en andere geïnteresseerde organisaties presentaties voor instanties die dagelijks bij ouderen over de vloer komen. De thuiszorg bijvoorbeeld, of de wijkverpleging.”

Volgens Rozenbrand weten de partijen binnen de lokale alliantie elkaar te vinden. “Het voorkomen van financieel misbruik bij ouderen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Jacqueline Tijssen. kandidaat-notaris bij Kroes en Partners, had een persoonlijke ervaring om zich aan te sluiten bij de alliantie: “Mijn digitaal fitte ouders van toen bijna 90 kregen een whatsapp van mij die ik niet gestuurd had. Gelukkig waren ze zo slim om een en ander bij mij te verifiëren. Het kan iedereen overkomen.” 

Incidenteel krijgen ook notarissen te maken met cliënten die verkeerde bedoelingen hebben. “Die situaties zijn soms lastig te benoemen, maar een voorgevoel is al een reden voor extra onderzoek. Er is een protocol voor. Gelukkig. Ik ben detective noch arts! Maar exotische vragen of drammerige verre familieleden zorgen voor argwaan.” Om problemen zo veel mogelijk te voorkomen wijst Tijssen op beschermingsmaatregelen, te weten bewindvoering, mentorschap en curatele. 

Toen in 2019 de lokale alliantie van start ging moest voldaan worden aan de eis dat er minimaal één vrijwilliger deel van uit zou maken. Namens het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO) is Jan Heemskerk sinds kort betrokken bij de alliantie. “Als helper bij belastingaangifte kom ik regelmatig bij ouderen achter de voordeur. Bij het doornemen van de bankafschriften kom je nog wel eens iets tegen wat vragen oproept. Wanneer een bankrekening leegloopt, is er dan sprake van misbruik of gaat het om een voorschot voor de erfenis? Je staat dan nog wel eens voor een dilemma, moet je de situatie bespreekbaar maken of niet?” De rekeninghouder heeft er immers zelf geen zicht op wat er op de bankrekening gebeurt en als dat wel zo is dan wordt de mogelijke fraude met de mantel der liefde bedekt.”

Info: tel. 140172 of gemeente@alphenaandenrijn.nl

Bij een voorlichtingsbijeenkomst vlnr Jacqueline Tijssen, Sandra Daalhof (beschermbewindvoerder), Annette Snellink (Rabobank), Ronald Jonkman (politie) en Yvonne Rozenbrand (Rabobank)