Toewijzing van buurtbudgetten

Algemeen
Afbeelding
(Foto: aangeleverd)

AMSTERDAM-NOORD - Nog een paar nachtjes slapen: tot en met 7 juli kunnen inwoners van Oud-Noord stemmen over de toewijzing van buurtbudgetten. De indieners van plannen zitten natuurlijk in de rats: krijgt hun aanvraag voldoende steun? Ze roepen hun clientèle, plus al hun vrienden en kennissen op om toch vooral te stemmen, want er hangt veel vanaf.

De buurtbudgetten zijn in Amsterdam in 2019 ingevoerd om bewoners te betrekken bij wat zij zelf zien als noodzakelijke verbetering van hun wijk. Voorheen knapte de gemeente van alles voor ons op, maar is het niet beter als burgers daarvoor met plannen komen en financiering krijgen om de uitvoering daarvan zelf ter hand te nemen. Een mooie vernieuwing van democratisch bestuur.

In Noord-Oost en Noord-West vonden de verkiezingen van dit jaar al eerder plaats, nu is Oud-Noord aan de beurt. Op de kop af € 256.769 is beschikbaar. En reken maar dat daar belangstelling voor bestaat. Kijk eens op www.amsterdam.nl/buurtbudget: een ware fontein van creativiteit spuit uit de wijken opspuit, van een terrasoverkapping in het Beeldenbos, een workshop graffiti, een klussendienst, ‘tegelwippen’ in je tuin (of juist tegelen), uitstapjes met kinderen en ouderen, tot picknickbanken en een taartworkshop.

Sommige indieners, zoals Flora4Life, dienden meerdere projecten in voor uiteenlopende doeleinden. En soms is dat ook noodzakelijk, zoals voor Florakokjes die nog vlassen op een eigen onderkomen, maar voor het geval dat er niet komt een tegemoetkoming vragen in de huur van hun huidige ruimte bij de Antoniuskerk.

Plannen voor Oud Noord konden ingediend worden voor o.m. de Van der Pekbuurt, Vogelbuurt, Bloemenbuurt, Floradorp, Tuindorp Buiksloot, Tuindorp Nieuwendam. Het stadsdeelbestuur keurde ze op hun toelaat- en haalbaarheid en de 37 die deze toets doorstonden staan nu ter keuze op de website.

De ervaring, in bijvoorbeeld Noord-Oost, leert dat de meeste van die aanvragen wel gehonoreerd zullen worden, ook al omdat de gevraagde bedragen vaak bescheiden zijn. Maar als je niet genoeg medestanders mobiliseert loop je het risico buiten de boot te vallen.

Ook Noorderling Niesco Dubbelboer, oud-Tweede Kamerlid en gangmaker van de vereniging Meer Democratie, kreeg onlangs vijf enveloppen in de bus, voor elk gezinslid één, met informatie voor het stemmen over buurtbudgetten. ,,Ik heb het er met mijn dochters over gehad en ieder van ons heeft een keuze ingevuld. Een mooi voorbeeld van een dagelijkse democratische ervaring. Ruim 230.000 Amsterdammers hebben in de afgelopen jaren meegedaan aan het bestemmen van buurtbudgetten. De kritiek dat er semi-commerciële initiatieven bij zitten of dat het een soort schoonheidswedstrijd zou zijn moet serieus genomen worden, maar dat buurtbewoners zelf plannen kunnen uitwerken en uitvoeren is positief.’’

In Oud-Noord vertaalt het enthousiasme bij het aandragen van ideeën zich nog niet in veel stemmen. Drie dagen voor de sluiting zijn 2100 stemmen uitgebracht en waar iedereen 5 plannen mag kiezen kan dat betekenen dat slechts 420 mensen stemden. De initiatiefnemers sporen daarom bekenden aan vooral te stemmen. De hoop is gevestigd op een massale eindsprint naar de online stembus. Want, zegt Esmeralda Jongmans, voorzitter van Florakokjes: ,,Het is in het teken van de armoede: velen kunnen nu profiteren.’’