Westkant van Noord onder vergrootglas

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Historisch Archief Tuindorp Oostzaan)

NOORD - De nadruk van insprekers in de vergadering van de stadsdeelcommissie van vorige week lag op de westkant van Noord: de parkeerproblemen in Tuindorp Oostzaan en de veiligheid in de omgeving van het Kadoelenpad en de Kadoelerweg.

door Tom Tossijn

Een rij buurtbewoners uit de Krasseurbuurt en het Hoge Land in Tuindorp Oostzaan volgde op de publieke tribune van de Burgerzaal het optreden van hun vertegenwoordiger over de toegenomen parkeerproblemen, bij evenementen op de naburige NDSM, het waterbedeffect van betaald parkeren en de slecht functionerende handhaving bij parkeerovertredingen. Parkeerproblemen gebeuren onder andere door foutparkeerders die aan de andere kant van het IJ moeten zijn, maar in Noord voordelig hun auto kwijt kunnen.

Kan dat niet veel beter? Waarom hebben andere buurten wél een mogelijkheid voor een blauwe zone en hier niet? vroegen bewoners zich af. En waarom leidt bewonersparticipatie niet tot verbetering van parkeergelegenheid? Allemaal vragen over betaald parkeren die zich ook voordoen in andere delen van Noord, zoals Elzenhagen.

Portefeuillehouder Yassmine el Ksaihi stelde verbetering van de parkeeraanpak in het vooruitzicht, temeer omdat de bewoners daar op wachten: “Dingen moeten niet zo lang blijven lopen”. Het meeste nut zag ze nog in een buurtschouw, ook tijdens een NDSM-evenement, zodat er een completer beeld ontstaat over de gemelde hoge parkeerdruk: “Ik kom sowieso kijken en met u rondlopen”.

Omgeving Kadoelenpad

Een probleem van heel andere orde was de onveiligheid rond het Kadoelenpad en de aldaar gelegen sportaccommodaties en horeca (onder andere de tennisbaan en McDonalds) en parkeerterreinen. Dit naar aanleiding van het ongevraagde advies van leden van de stadsdeelcommissie, waarop een inspreker uit de buurt haar reactie gaf.

De aanleiding voor het advies is serieus: sportende kinderen worden onderweg naar of van huis met geweld bedreigd en ontdaan van hun mobieltje of andere spullen, er ontstaat schade aan auto’s, er zijn inbraken op het tuinpark en volgens de inspreker waren laatst alle vier wielen van haar auto verdwenen. Er is steeds vaker sprake van diefstal. “Het hele gebied trekt problemen aan”, vatte de inspreker de spiraal van negatieve gebeurtenissen samen. Er is volgens haar een petitie met 200 handtekeningen door actieve buurtbewoners en ouders opgesteld en overhandigd aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Ze pleitte voor een duidelijke upgrade van het hele gebied, zodat het minder uitnodigt tot vandalisme en bedreiging: “Er is te weinig geïnvesteerd in dit verouderde gebied en er is sprake van achterstallig onderhoud”. Commissielid Dennis Overweg (Partij van de Ouderen) die hier vlakbij woont, bevestigde de conclusies: “Het gebied is smoezelig geworden en heeft nú aandacht nodig”.

Hij en drie andere commissieleden stelden het ongevraagd advies op om het Kadoelengebied veiliger en leefbaarder te maken. Stadsdeelvoorzitter Abid meldde dat sommige aspecten van het commissieadvies al worden aangepakt: het stadsdeel werkt aan verbetering van de straatverlichting, er is meer overleg met de politie, vandalisme wordt grondiger aangepakt. Ook worden er maatregelen voor de openbare ruimte ingevoerd, zoals de aanpak van hardrijden, groot onderhoud aan de rommeliger wordende Kadoelerweg en andere verbeteringen. Het idee om een schouw te houden samen met buurtbewoners en commissieleden viel in goede aarde. Het ongevraagde advies om op deze manier het hele gebied goed aan te pakken, werd unaniem vastgesteld door de commissie.