Parkeertarief in Noord de hoogte in

Algemeen
Afbeelding
(Foto: aangeleverd)

De parkeertarieven in Noord gaan de hoogte in. Al moet de stadsdeelcommissie daarover nog advies uitbrengen, verkeerswethouder Melanie van der Horst stelt de bezoekers en bewoners van Noord een verhoging van de tarieven komende zomer in het vooruitzicht. De kosten van de vaste parkeervergunning voor bewoners veranderen niet.

door Tom Tossijn

Op tafel van de stadsdeelcommissie lag afgelopen woensdag het voornemen van B&W om de Amsterdamse parkeertarieven te verhogen. Voor het grootste deel van Noord (parkeergebied 7, dat is het hele gebied rond Vogelbuurt, Buikslotermeer, Hamerstraatgebied, de NDSM-werf, Plan van Gool etc.) komt dit neer op een verhoging van EU 1,40 naar EU 1,60 per uur. 

Het ‘dure’ stukje Noord (parkeergebied 4) bij de IJ-oever en Centrum, bij Overhoeks, gaat van EU 3,50 naar EU 3,90. De kosten van de parkeervergunning voor bewoners veranderen niet.

 Minder ‘waterbedeffect’

Volgens de brief van wethouder Melanie van der Horst aan de gemeenteraad is de bedoeling van de verhoging meer geld voor investeringen in de stad en minder ‘waterbedeffect’ tussen duurdere en goedkopere parkeergebieden. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat bezoekers langdurig parkeren in goedkopere gebieden om dure parkeerplekken te mijden. 

Een verschijnsel dat zich ook vaak in Noord voordoet op de grenzen van wel en niet betaald parkeren. In Nieuw-West en Zuidoost komen er nieuwe gebieden voor betaald parkeren bij, maar in Noord is dat niet het geval.

Zomer als start

Eén voordeeltje is dat de bezoekersregeling (waarbij bewoners met een bezoekersvergunning meebetalen voor hun bezoekers door het kopen van kortingsuren) wordt uitgebreid: het aantal kortingsuren zal stijgen van 120 naar 150 uren per kwartaal. 

Het kortingspercentage (65%) zal in Noord niet wijzigen. Maar ook hier geldt een verhoging van het tarief (van 49 tot 56 cent per uur). 

In januari zal de stadsdeelcommissie vergaderen over haar advies aan het dagelijks bestuur. B&W leggen de voorstellen na advisering door de stadsdeelbesturen dit voorjaar aan de gemeenteraad voor en de nieuwe tarieven gaan dan in de zomer in.