Aanpak Noord gaat van start met 5 ½ ton voor sociale projecten

Algemeen
Afbeelding
(Foto: aangeleverd)

NOORD - B&W en het stadsdeelbestuur Noord hebben deze week 5 ½ ton toegewezen aan buurtprojecten op het gebied van jongerenwerk, straatcoaches en sociale cohesie. Met deze uitgave is de eerste stap gezet voor het veelomvattende programma Aanpak Noord. Daarin werken gemeente en bewoners, ondernemers, scholen, woningcorporaties en sociale instellingen samen aan sociale buurtprojecten.

Stadsdeel Noord verandert snel, maar niet alle Noorderlingen profiteren van de nieuwe ontwikkelingen. Het verschil tussen bewoners van bestaande wijken en die van nieuwe wijken is steeds duidelijker zichtbaar: op school, op straat, in de woningen. In de oudere buurten spelen hardnekkige problemen met armoede, werkloosheid en woningkwaliteit. Het programma Aanpak Noord heeft een lange adem (25 jaar!), gericht op het oplossen van die problemen in praktische projecten samen met bewoners, woningcorporaties, scholen, sociale instellingen en ondernemers.

Jeugd, wonen én stadsnatuur

Naast kansen voor jongeren zijn wonen, stadsnatuur en groen belangrijke thema’s in de Aanpak Noord. Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid: “Samen met bewoners is bepaald dat kansen voor jeugd en een prettige woonomgeving belangrijke speerpunten zijn in de Aanpak Noord. Met deze eerste investeringen kunnen we daar nu samen met bewoners mee aan de slag. We willen dat de Aanpak in 2023 echt concreet en zichtbaar wordt in onze buurten.”

Voorbeelden van projecten:

•        Project Samendam over sociale vraagstukken in de Waterlandpleinbuurt

•        Jongerenwerk in de Banne en Molenwijk

•        Bouwen van een community en verlenen van hulp aan gezinnen in de Banne

•        Ondersteunen buurtcoöperatie De Kleine Wereld in Nieuwendam

•        Leerstages via Groenmakers in groenprojecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

•        Inzet van meer straatcoaches in oudere buurten

•        Uitbreiding Stagemakers die samen met kleinere bedrijven stages aanbieden.


Wat betreft de aanpak van stadsnatuur en groen is al een startbijeenkomst gehouden in het Vliegenbos. Vertegenwoordigers van groenorganisaties en bewoners hebben hier hun groene plannen gepresenteerd.

Direct aan de slag

Centraal staan de komende tijd het wegwerken van achterstanden en het bieden van betere kansen aan kinderen en jongeren. Én het samenwerken met bewoners, zoals het project Samendam in de Waterlandpleinbuurt waarin het bewonersnetwerk versterkt wordt. De inbreng van bewoners komt tot stand door het organiseren van buurtgesprekken.

Wethouder Melanie van der Horst (portefeuillehouder Aanpak Noord): “We zijn op weg om een goede aanpak op te zetten, gebaseerd op het initiatief van Red Amsterdam Noord en samen met Noorderlingen, ondernemers en verschillende organisaties in het stadsdeel. Dit wordt een aanpak van lange adem, maar er gebeurt ook al heel veel en waar nodig ondernemen we meteen actie. Met dit geld kunnen bijvoorbeeld direct extra jongerenwerkers en straatcoaches aan de slag in buurten waar dat nu nodig is.”