Wekelijkse Column Stadsdeelbestuur: Aanpakkers

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Roos Trommelen)

In 2023 moet Aanpak Noord echt zichtbaar worden, dat heb ik eerder als wens geschreven. Vaak krijg ik vragen over de Aanpak. Wat gaan jullie nu doen? Wat is Aanpak Noord? De Aanpak is in 2022 al begonnen door samen met bewoners (waaronder Red Amsterdam Noord) na te denken over wat de Aanpak zou moeten doen. 

Door Brahim Abid

Bij het coalitieakkoord van 2022 is hier geld voor gereserveerd. In de manier waarop politieke afspraken doorwerken, betekent dit dat we het geld voor de Aanpak pas nu kunnen gaan besteden. 

We zijn begonnen met geld voor het ondersteunen van een buurtcoöperatie in De Kleine Wereld, extra jongerenwerk en straatcoaches en het versterken van buurtcoalities.

Dit is niet het hele lijstje waarmee we van start gaan maar een goed begin met een flink deel voor het steunen en versterken van bewonersorganisaties. 

Als deelraadslid maakte ik in 2010 nog mee - weliswaar toen nog in een ander stadsdeel - hoe op wijkcentra en opbouwwerk werd bezuinigd. Veel van wat we nu via de aanpak willen ondersteunen is het samenbrengen en versterken van de stem en organisatie van bewoners. 

Dat zet me wel aan het denken over wat toen is afgebroken.

Het geluid van bewoners die meedenken, meepraten en mee uitvoeren is ook nodig voor een aanpak die doet wat nodig is. 

Ik hoop dat we in 2024 – en het liefst eerder - in Noord veel borden zullen zien met de woorden ‘Hier pakken wij aan’. En dat we daar goede gesprekken voeren over wat bewoners nodig hebben. 

Een aanpak werkt namelijk niet zonder ‘Aanpakkers’. De aanpakkers, dat zijn we komende jaren samen: Bewoners, bewonersorganisaties, bedrijven, partners en de gemeente.