De twee hoofdrolspelers van het Ondernemersfonds en de Ondernemers Vereniging Castricum gebroederlijk bijeen. Links Sander Weel, rechts Leo van Schoonhoven.
De twee hoofdrolspelers van het Ondernemersfonds en de Ondernemers Vereniging Castricum gebroederlijk bijeen. Links Sander Weel, rechts Leo van Schoonhoven. (Foto: Aart Tóth)

Verschil tussen Ondernemersfonds en Ondernemersvereniging

Algemeen

CASTRICUM - Er blijkt al jaren een spraakverwarring en daarbij onduidelijkheid over wat nu eigenlijk Ondernemersfonds Castricum (OFC) en Ondernemersvereniging Castricum (OVC) is. Er zijn zelfs ondernemers die er mee in de knoop komen en vaak bij de verkeerde instelling aankloppen, dan wel kritiek leveren. 

DOOR: AART TÓTH

Bij buitenstaanders ontstaat de indruk dat het één is. Het zijn duidelijk twee verschillende belangengroepen die echter wel raakvlakken met elkaar hebben. De voorzitter van OFC, Sander Weel, en de voorzitter van OVC, Leo van Schoonhoven, scheppen hieronder duidelijkheid.

Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds is opgericht door alle ondernemers in het dorpshart van Castricum met gemeente Castricum. Het is in beider belang dat zaken goed geregeld zijn om het dorpshart leefbaar te houden en aantrekkelijk te maken voor inwoners en bezoekers. Alle ondernemers zijn verplicht lid van dit fonds en betalen daar een bijdrage aan. “Die bijdrage komt uit de opbrengsten vanuit precario, tegenwoordig reclamebelasting genaamd, welke door de gemeente wordt gegeind. Die bijdrage komt bij het Ondernemersfonds terecht voor de feestverlichting en het organiseren van seizoenmarkten en activiteiten zoals Handje Contantje, modeshows, Candlelight Shopping. Allemaal om Dorpshart Castricum aantrekkelijk te maken”, licht Sander Weel toe.

Ideeën over acties ontstaan in een ‘Raad van Advies’, die deze vervolgens aan het bestuur voorlegt, waarna acties worden uitgezet. De resultaten zijn rond de feestdagen te ervaren in het dorpshart van Castricum,. Hieronder vallen Dorpsstraat, Dorpsplein, Burgemeester Mooijstraat, Bakkerspleintje en Torenstraat. “Inderdaad is er soms verwarring tussen Ondernemersfonds en Ondernemersvereniging en komen er vragen bij de verkeerde partij terecht, wat overigens geen probleem is. De verstandhouding tussen beide is prima”, aldus Sander.

Ondernemersvereniging

Bij de vereniging kunnen alle ondernemers in de gemeente Castricum lid worden. Hun doel is het behartigen van individuele- en collectieve ondernemersbelangen. Dit vooral om ondernemerskracht vanuit collectief belang op hoog niveau te organiseren en vorm te geven. Onder de leden zijn er ook die ondernemen in het Dorpshart. Leo van Schoonhoven ziet het Ondernemersfonds en de Ondernemersvereniging onder één paraplu. “Datzelfde zou ik ook graag zien voor de andere verenigingen die er voor ondernemers zijn. We hebben in onze gemeente de neiging om voor elke straat en elk industrieterrein apart een vereniging te hebben. Dat is jammer omdat in een veranderende tijd, met veranderende verhoudingen tussen bijvoorbeeld overheid en ondernemers, juist samenwerkingskracht sterk maakt. Tussen overheid en ondernemers zijn er zowel tegenovergestelde- als gezamenlijke belangen. Om zaken voor elkaar te krijgen heeft het voordelen voor iedereen om via één sterke groep ondernemers ook alle deelbelangen te stroomlijnen. Dat ligt meer voor de hand dan er allemaal aparte vertegenwoordigers voor eigen belangen op na te houden. Gedeeltelijk heeft de ‘Ondernemersvereniging Castricum’ deze functie nu al. Het bestuur is vaak aanspreekpunt voor de andere ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen en bedrijfsverenigingen. Daarbij functioneert de OVC ook vaak als gesprekspartner en spreekbuis richting gemeente. De gemeente heeft immers niet de capaciteit met al die kleinere verbanden apart te overleggen”. Binnen de OVC zijn verschillende commissies die zich buigen over specifieke zaken, zoals bijvoorbeeld samenwerking met ondernemersverenigingen in de omliggende gemeenten, vestigingsplaatsenbeleid, leegstandbeleid, winkelstraatbeheer en innovatie- en ontwikkeling ideeën.

Afbeelding
Werken in thuiszorg: 'Ik begeleid mensen naar een mooi einde' Zorg 26 jan, 11:07
Afbeelding
Grote vraag naar verkeersmaatje duidt op veel onveilige verkeerssituaties in Noord-Holland Algemeen 26 jan, 10:06
Afbeelding
Gratis bomen voor inwoners gemeente Castricum Algemeen 26 jan, 09:21
Afbeelding
Castricum een mooi stuk natuur rijker Algemeen 26 jan, 09:13
Afbeelding
Mary Schoon en Henk Krom samen 100 jaar op de planken Algemeen 25 jan, 11:29
Afbeelding
Inschrijving 5e editie van de Oer-IJ Expeditie geopend Sport 25 jan, 10:55
Afbeelding
Lo van Gorp in theater Koningsduyn Algemeen 24 jan, 17:21
Afbeelding
Inzamelingsactie Voedselbank Algemeen 24 jan, 16:52
Afbeelding
Training 'Maatje zijn' voor vrijwilligers Algemeen 24 jan, 15:36
Afbeelding
Workshops olieverftechnieken voor beginners en gevorderden Algemeen 24 jan, 11:14
Afbeelding
Provinciale Statenverkiezingen: de meestgestelde vragen (en antwoorden) Politiek 24 jan, 09:04
Afbeelding
Applaus voor FC Castricum, punten voor Fortuna Wormerveer Sport 24 jan, 09:00
Afbeelding
Cursus: Zelf je gezondheidszaken regelen via internet Algemeen 24 jan, 08:56