Den Haag heeft er zes fietscoaches bij, nieuwe cursus start in 2024

Nieuws
De nieuwe fietscoaches samen met hun begeleiders, de buurtsportcoaches.
De nieuwe fietscoaches samen met hun begeleiders, de buurtsportcoaches. (Foto: pr)

Een zestal cursisten heeft de cursus fietscoach voltooid. Eind september ontvingen ze een certificaat. Hierdoor kunnen nu meer mensen in Den Haag fietsles krijgen.

De fietscoaches zijn werkzaam onder de supervisie van buurtsportcoaches die in hun wijk verschillende activiteiten aanbieden aan volwassen. Fietsen is daarin een belangrijke pijler. De opleiding werd gegeven door de Haagse organisatie Fietscollege. Onder begeleiding van Marja Popper en Ruud van Es behaalden de zes cursisten hun certificaat.

Vrijheid

Wethouder Hilbert Bredemeijer vindt fietsen cruciaal in een stad als Den Haag. “Je gunt iedereen de vrijheid die een fiets en goed kunnen fietsen kan bieden.” Hij vindt het geweldig om te zien dat vrijwilligers zich zo intens willen inzetten voor de vrijheid van een ander. “Iemands wereld kan letterlijk immens groeien door te kunnen fietsen.” Bredemeijer bedankte de nieuwe fietscoaches en wenste ze heel veel plezier bij de lessen die ze gaan geven.

Begeleiding

De fietscoaches hebben de afgelopen periode in tweetallen les gegeven in de verschillende Haagse wijken en zijn daarbij ondersteund door het Fietscollege die hen begeleidde met tips en trucs. “Het was erg fijn om met goede begeleiding opgeleid te worden tot fietscoach”, blikt Pui-Yen Cheng terug. “De tevredenheid van de deelnemers motiveert enorm en daarnaast vind ik het belangrijk dat zij zich hierdoor makkelijk kunnen verplaatsen en hun kinderen kunnen begeleiden op de fiets in het verkeer.”

Nieuwe cursus

De buurtsportcoaches en Den Haag Fietst willen ook in 2024 weer een nieuwe groep fietscoaches opleiden. Voor meer informatie kan men contact opnemen per e-mail: denhaagfietst@gmail.com