Bewoners Weigeliaplein onvoldoende betrokken

Nieuws
Afbeelding
(Foto: PR)

In een brief aan de commissie Ruimte van wethouder Martijn Balster blijkt dat bewoners van het Weigeliaplein onvoldoende betrokken zijn geweest bij de besluitvorming voor de sloop en nieuwbouw van het 395 appartementen tellende complex.

In 1925 is het complex van portiekwoningen aan het Weigeliaplein gerealiseerd. De grond is door de gemeente uitgegeven in erfpacht. De woningen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse woonkwaliteit.

Verhuurder HaagWonen kwam tot de conclusie dat door renovatie alleen, de woningen niet toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. Uit verder onderzoek is gebleken dat met sloop van het oude complex en nieuwbouw de beste kwaliteit kan worden bereikt.

In oktober 2022 heeft er opnieuw een bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarin afspraken zijn gemaakt om op korte termijn de bewonersparticipatie te herijken met het oog op de te nemen stappen in de ontwikkeling van de nieuwbouw. Er heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden met HaagWonen en de Actiegroep 070 op 30 november jongstleden. Tijdens dit overleg is toegezegd dat de Actiegroep erkend zal worden als de nieuwe bewonersvereniging Complex 70. De nieuwe bewonersvereniging Complex 70 zal worden meegenomen in de bouwplannen en inzage krijgen in het complete onderzoeksrapport dat aanleiding was voor de keuze voor sloop/nieuwbouw.

Wethouder Martijn Balster is in december op bezoek geweest bij de bewoners om hun situatie ter plekke te bekijken en hun verhaal te horen. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat de communicatie over de sloopplannen en het niveau van participeren met een deel van de bewoners onvoldoende op orde is tot op heden. De bewoners zijn nog onvoldoende meegenomen in de technische informatie over de gemaakte afweging in het voordeel van sloop/nieuwbouw, er bestaat nog onvoldoende duidelijkheid over proces en planning en met de bewoners die ik sprak hebben nog geen individuele gesprekken over hun situatie en opties plaatsgevonden.”

De wethouder geeft aan dat het voor het college van groot belang is, dat bewoners gehoord en betrokken worden en dat voor hen passende vervangende woonruimte wordt gevonden, al dan niet in de nieuwbouw aan het Weigeliaplein.