Bewonersavond Wijkplatform Julianadorp

Algemeen
Woningmarkt staat onder druk.
Woningmarkt staat onder druk. (Foto: Archieffoto RM)

JULIANADORP - In MFC ‘t Dorpshuis Julianadorp, Middelzand 3504 organiseert het Wijkplatform Julianadorp donderdag 6 april een bewonersavond met als thema: krapte op de woningmarkt, sociale woningbouw en woonruimteverdeling.

De woningmarkt staat al geruime tijd onder druk en veel inwoners van Julianadorp hebben hier mee te maken, denk aan wachtlijsten voor een (betaalbare) huurwoning en de gestegen prijzen van koopwoningen. Op grond van de Huisvestingswet hebben gemeenten de mogelijkheid vrijgekomen huurwoningen naar inzicht te verdelen. Zij kunnen bepaalde groepen voorrang geven, bijvoorbeeld om medische redenen of wegens sloop van de huidige woning. De gemeente moet de toewijzingsregels opnemen in een huisvestingsverordening en plaatselijke woningcorporaties hierbij betrekken. Hoe ziet de huisvestingsverordening voor Julianadorp eruit? Onder leiding van de voorzitter van het Wijkplatform, Hans Boskeljon, kunnen belangstellenden met een deskundig panel in gesprek over dit onderwerp.

Presentatie

Het panel bestaat uit: Petra Bais, VVD wethouder ruimtelijke ordening, wonen en openbare ruimte. Robbert Waltmann, algemeen directeur Woningstichting en Esther Scholten, manager wonen Woontij.

Voorafgaand geeft beleidsambtenaar Wonen Thomas Blonk een presentatie over het regeringsbeleid, de provinciale woonagenda en de regionale woonakkoorden, om dan in te zoomen op de gemeentelijke woonvisie en de prestatieafspraken met de wooncorporaties.

Via bijgaande link kan men laten weten wel of niet deel te nemen aan deze avond die om 19.30 uur aanvangt. wijkplatform.julianadorp@gmail.com