Bijstandsgerechtigden Haarlemmermeer mogen hoger bedrag aan giften ontvangen

Nieuws
Wanneer de giften in een kalenderjaar in totaal hoger zijn dan 1.800 euro, dan moeten deze wel worden gemeld.
Wanneer de giften in een kalenderjaar in totaal hoger zijn dan 1.800 euro, dan moeten deze wel worden gemeld. (Foto: Pixabay)

HAARLEMMERMEER - Het college van B en W verhoogt het bedrag dat bijstandsgerechtigden aan giften mogen ontvangen. Momenteel mogen mensen met een bijstandsuitkering jaarlijks tot 1.200 euro aan giften ontvangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van hun uitkering. Per 1 juli 2023 wordt dit bedrag verhoogd naar 1.800 euro, waarbij het met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 ingaat.

Deze verhoging is in lijn met het huidige minimabeleid van de gemeente Haarlemmermeer, dat gericht is op het ondersteunen van lage inkomens. Eerder werd in de Kamerbrief van 28 november 2022 al gesproken over een vrijlatingsbedrag van 1.200 euro voor de Participatiewet in Balans. De raad van Haarlemmermeer heeft gekozen voor en hoger vrijlatingsbedrag, passend bij het ondersteunen van kwetsbare mensen in de gemeente.

Wethouder Charif El Idrissi: “Er zijn veel gezinnen die momenteel niet rondkomen. Als deze mensen door hun omgeving geholpen worden door een gift, dan mag dit geen problemen opleveren. De verhoging van het bedrag voor een ontvangen gift zorgt ervoor dat de meest kwetsbare mensen in onze gemeente meer bestaanszekerheid hebben en kunnen werken aan perspectief.”

Giftendrempel

Het is voor mensen met een uitkering niet nodig om giften tot 1.800 euro te melden, als de giften afkomstig zijn uit het netwerk van de bijstandsgerechtigde en hier geen tegenprestatie tegenover staat. Wanneer de giften in een kalenderjaar in totaal hoger zijn dan 1.800 euro, dan moeten deze wel worden gemeld: ze vallen onder de inlichtingenplicht van de Participatiewet. Inwoners die in 2023 al een controleonderzoek hebben gehad voor giften zullen per nieuwbrief op de hoogte worden gebracht van deze wijziging. Waar nodig zullen eerder genomen terug- en invorderingen worden hersteld. 

Uitzondering giften energietransitie

De gemeente maakt een uitzondering voor giften in het kader van de energietransitie. Giften die vallen onder de SPUK-regelingen (Energiearmoede en Lokale Aanpak Isolatie) worden niet meegerekend bij het maximale vrijlatingsbedrag van 1.800 euro en worden niet teruggevorderd.