Senioren Hollands Kroon opgeroepen om mee te werken aan een preventief seniorenonderzoek

Nieuws
Het geeft een goed beeld van wat er leeft.
Het geeft een goed beeld van wat er leeft. (Foto: Pexels)

HOLLANDS KROON - Senioren van 75 jaar en ouder uit Hollands Kroon worden verzocht om mee te doen met het preventief seniorenonderzoek. Deze wordt uitgezet door Wonen Plus Welzijn in samenwerking met de LSBO (Lokaal Samenwerkende Belangen Organisaties Hollands Kroon). 

De organisatie gaat ervan uit dat de ‘jongere” senioren’ wellicht graag de enquête zelf wil invullen op de computer op een tijdstip dat uitkomt, maar een huisbezoek behoort altijd tot de mogelijkheden. De ‘oudere’ senioren boven de 85 jaar zullen in elk geval benaderd worden voor een huisbezoek. 

Doordat dit onderzoek in de vorm van een enquête bestaat, krijgt men een compleet beeld van hoe het huidige leven eruitziet en waar men eventueel tegenaan loopt. Het geeft een goed beeld van wat er leeft. Met deze signalen kunnen zij samen met de gemeente en andere organisaties knelpunten vaststellen en inspelen op een goede toekomst voor allen in Hollands Kroon. 

Onderwerpen in de vragenlijst zijn onder andere: gezondheid, wonen, zelfstandigheid en behouden van eigen regie. Een belangrijk onderwerp in de vragenlijst is: wat zijn de mogelijkheden om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen?

De brieven worden gefaseerd uitgezet. Je ontvangt vanzelf een uitnodiging om mee te doen.

Iedereen van 75 jaar en ouder in Hollands Kroon wordt opgeroepen om aan het onderzoek mee te werken. Voor jouw welzijn nu en in de toekomst! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen Mulder / Wonen Plus Welzijn, m.mulder@wonenpluswelzijn.nl / 06-27865186