De fractievoorzitters Corine Bronsveld (CDA), Dick Snoeck (VVD), Denise Mulder (Maassluis Belang) en Sjoerd Kuiper (PvdA) vorige week donderdag in het Vrijheidspark bij de presentatie van het coalitieakkoord.
De fractievoorzitters Corine Bronsveld (CDA), Dick Snoeck (VVD), Denise Mulder (Maassluis Belang) en Sjoerd Kuiper (PvdA) vorige week donderdag in het Vrijheidspark bij de presentatie van het coalitieakkoord. (Foto: CW)

Nieuwe college wil jongeren meer betrekken bij maken beleid

Algemeen

Samen met andere partijen in de stad wil het college de komende jaren ‘bouwen aan een toekomstbestendig Maassluis.’ Dat staat te lezen in het coalitieakkoord 2022-2026 van het nieuwe college. 

Chrit Wilshaus

Het akkoord is opgebouwd aan de hand van vijf thema’s: Sociaal en Menselijk, Meedoen in Maassluis, Kwaliteit van Maassluis, Veilig Maassluis en Toekomst van Maassluis. Wie hulp nodig heeft, krijgt die ook, staat te lezen bij het thema Sociaal en Menselijk. Maar ook bijvoorbeeld het voornemen om de wachtlijsten bij de jeugdzorg weg te werken. Bij het thema Meedoen in Maassluis wordt onder meer gesteld dat iedereen meetelt en dat het college de ruimte wil bieden aan inwoners om van elkaar te verschillen maar dat dit niet kan leiden tot verdeeldheid. ‘Daar spreken we elkaar zo nodig respectvol op aan: polarisatie krijgt geen voedingsbodem; we richten ons juist op het overbruggen van verschillen en tegenstellingen.’

Intensiveren

Daarnaast wil het college de komende jaren extra inzetten op veiligheid (Veilig Maassluis). Zoals bij de metrostations. ‘We willen een merkbaar verschil realiseren over vier jaar. Dat wil ook zeggen dat er op handhaving stevig wordt ingezet. Vooral op het gebied van geweld en ongewenst gedrag.’ En verder wil het nieuwe stadsbestuur de aanpak van drugshandel, ondermijning en witwassen intensiveren. Ook streeft het nieuwe college ernaar om de boa’s beter zichtbaar te maken in het straatbeeld. Maar ook zou Maassluis meer dienders moeten krijgen. Met dat doel wordt ‘een stevige lobby’ opgezet. En in wijken waar buurtpreventie momenteel nog niet actief is maar waar het wel goed zou zijn als dit wel zo was, zal deze vorm van preventie worden gestimuleerd.

Jongeren

Bovendien wil het nieuwe college jongeren meer en nadrukkelijker dan nu het geval is bij beleid gaan betrekken (Toekomst van Maassluis) en hun daar ook een stem in geven. Vooral bij de vraagstukken die nu en in de toekomst spelen. Hoe gaat nog bedacht worden. In ieder geval samen met jongeren uiteraard. Wat betreft woningbouw wil het nieuwe college zich richten op een stevig gebalanceerd bouwprogramma. ‘Daarbij staan betrouwbaarheid, beschikbaarheid en doorstroming centraal voor zowel huurders als kopers.’ Het college hoopt zo jongeren meer aan Maassluis te kunnen binden.

Investeren

Het college benadrukt dat de financiën op orde zijn en dat de komende jaren (daarom) in het teken (kunnen) staan van doen. ‘Het college wil investeren in de stad en haar bewoners’, meldt het coalitieakkoord. Daarin staat verder te lezen dat er rekening mee wordt gehouden dat de financiële positie van Maassluis na 2026 ongewis is; Den Haag is daar nu trouwens nog vaag over. Reden voor het college om langjarig geld te gaan reserveren.

30 kilometerzones

Op de hoofdontsluitingswegen blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur maar uit het oogpunt van onder meer verkeersveiligheid en luchtkwaliteit wordt aan een voorstel gewerkt om het aantal 30 kilometerzones uit te breiden met Vermeerlaan, Prinses Julianalaan, Doctor Jan Schoutenlaan en de centrumroute P.C. Hooftlaan, Lange Molenstraat, Wagenstraat. Zoals bekend bestaan er plannen om de Prinses Julianalaan opnieuw in te richten. Het aanstaande college neemt zich voor dat zo te doen dat de verkeersveiligheid van fietsers en andere verkeersdeelnemers wordt verbeterd maar wil ook rekening houden met het belang van een goede ontsluiting van omliggende (ontwikkel)locaties. ‘We willen daarbij het groen zoveel mogelijk behouden.’ Het nieuwe college stelt in beginsel positief te staan ‘ten opzichte van het in het seizoen verruimen van terrasmogelijkheden in de binnenstad en richting de haven om zo de aantrekkelijkheid van Maassluis verregaand te versterken.’ Dat mag echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid van omwonenden.

Verhuizen

Tenslotte nog enkele woorden over cultuur. ‘Het monumentenbeleid wordt tegen het licht gehouden en opgefrist. Verder wordt het Ontwikkelingsplan Maritiem Erfgoed Maassluis verder uitgevoerd, waarbij gestreefd wordt naar meer samenwerking tussen de diverse maritieme activiteiten in de stad. Buitendien gaat gekeken worden naar de toekomst van Nationaal Sleepvaartmuseum Maassluis en van Museum Maasluis. Daarbij wordt verhuizen naar een nieuwe locatie (opnieuw) onderzocht. Een plan om musea in een verzamelgebouw onder te brengen op de locatie waar nu Hotel Maassluis is gevestigd werd indertijd overigens vanwege de (hoge) kosten van de hand gewezen. En goede en haalbare ideeën en voorstellen om Theater Koningshof verder te ontwikkelen tot Cultuurhuis voor de Stad omarmt het college. Tot zover deze greep uit het coalitieakkoord 2022-2026.

Afbeelding
Tweemaal brons voor judoka’s Mahorokan bij NK Sport 4 jul, 16:23
Afbeelding
28e Sport- en Speldag bij c.k.c. Maassluis Algemeen 4 jul, 14:30
Afbeelding
Maritieme instapwandeling Maassluis Algemeen 4 jul, 11:19
Afbeelding
Doelgroepenstrook verbindingsweg A16 Breda richting A20 Hoek van Holland (Terbregseplein) wordt opgeheven Auto 4 jul, 10:01
Afbeelding
UPDATE: Verkeershinder boerenprotest in regio valt vooralsnog mee Algemeen 4 jul, 09:45
Afbeelding
Boerenprotest op 4 juli in onze regio: wat zijn de verwachtingen en adviezen? Algemeen 3 jul, 21:08
Afbeelding
Succesvol NK voor vinzwemmers van Delphis Algemeen 3 jul, 18:36
Afbeelding
Kunstwerk van de Maand juli Algemeen 2 jul, 08:29
Afbeelding
Mahorokan judoka Joshua de Lange 5e van Europa Sport 1 jul, 16:32
Afbeelding
Huizenmarkt begint af te koelen: gemiddeld hypotheekbedrag daalt voor het eerst in drie jaar Algemeen 1 jul, 15:00
Afbeelding
Jeugd Kickboksexamens bij Fighting4All Algemeen 1 jul, 13:29
Afbeelding
Klein kindje zwaar gewond na val uit raam - Willem Marislaan Maassluis Algemeen 1 jul, 12:18
Afbeelding
Openbaar Sportplein aan Het Scheur geopend Algemeen 1 jul, 12:08
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Maassluis

Op Rodi Maassluis volg je het laatste nieuws uit Maassluis. Rodi Maassluis informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Maassluis

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Maassluis in je mailbox.