MFR gaat nu al veel meer kosten dan gedacht

Algemeen
De MFR zou ook over de Hoogstraat moeten lopen. Niet alle fracties zien dat zitten.
De MFR zou ook over de Hoogstraat moeten lopen. Niet alle fracties zien dat zitten. (Foto: MW)

De MFR (Metropolitane Fietsroute) gaat de gemeente naar verwachting 1,25 miljoen euro meer kosten dan was beraamd. De totale kosten worden momenteel geschat op 8,2 miljoen. 30 procent van het bedrag (2,45 miljoen) bestaat uit subsidies

Chrit Wilshaus

De 1,25 miljoen komt bovenop het investeringskrediet van 1,2 miljoen wat in de begroting is opgenomen. Dat bleek bij een op dinsdag 21 maart gehouden thema-avond over de stand van zaken met betrekking tot de MFR. Naar de (mogelijkheden) van de MFR werden meerdere onderzoek gedaan. Jesse de Jong (D66) zei daarom verbijsterd te zijn “dat we er zo ver naast hebben gezeten.” En Dick Snoeck (VVD) wees erop dat als gekozen zou zijn voor de alternatieve route de Julianalaan niet verbreed had hoeven worden. Bovendien zou de route volgens hem dan ook veiliger zijn geweest. Gary Bouwer (Leefbaar Maassluis) vroeg zich af of de plannenmakers van de fietsroute misschien toch niet wat water bij de wijn zouden willen doen en het fietspad op de Julianalaan smaller dan nu zouden willen maken. Het fietspad is nu 4-4,5 meter breed en volgens hem zou twee meter breed ook kunnen, citeerde hij volgens eigen zeggen het rapport van Mobicon. Verder gaf hij aan dat zijn partij niet overtuigd is van het bedrag dat het allemaal zo moeten kosten. Ook Klarie Oosterman (ChristenUnie) was die mening toegedaan. En volgens Aad Solleveld (Maassluis Belang) viel er voor de bewoners van de Julianalaan niet echt heel veel te kiezen.
Jan van den Hoek (Forum voor Maassluis) kreeg op zijn vraag of de kans bestaat dat het nog duurder gaat worden te horen dat dit niet wordt verwacht. Bovendien werd gezegd dat in het totaalbedrag van 8,2 miljoen (om precies te zijn 8.206.440 euro) ook een post van vijftien procent onvoorzien. Mits er geen gekke dingen gebeuren, zou dat voldoende moeten zijn, zo werd gesteld. en Hans van der Burg (VSP) zijn nog veel vragen hebben over de Julianalaan en de Hoogstraat.

Kadernota
Wethouder Sjef Evers (VVD) liet bij de thema-avond weten dat het college een besluit over de MFR neemt bij de Kadernota. Dit tot ongenoegen van de raad die dat apart behandeld zou willen zien. Met de verkenning van de MFR is in 2019 gestart. In 2021 werd besloten om de voorkeursvariant uit te voeren. Voor de alternatieve route van VVD, VSP en ChristenUnie was geen meerderheid. Voorstanders van deze route stellen dat hun variant veiliger is dan de route waarvoor is gekozen. Punt van discussie vormt de Hoogstraat. Bij de presentatie tijdens de thema-avond werd gesteld dat die oogt als een woonerf maar eigenlijk een 30 km-zone is. Daarom wordt voorgesteld dit gebied als zodanig in te richten met een inrijconstructie.