Eerste bijeenkomst Regenboog Platform Maassluis

Nieuws
Richel Koster, Marco van Schie-Smit en Soes Dijk van Regenboog Platform Maassluis dat komende zondag zijn eerste bijeenkomst organiseert in het  theatercafé van Koningshof.
Richel Koster, Marco van Schie-Smit en Soes Dijk van Regenboog Platform Maassluis dat komende zondag zijn eerste bijeenkomst organiseert in het theatercafé van Koningshof. (Foto: CW)

Regenboog Platform Maassluis (RPM) organiseert zondagavond 21 april van 19:00 – 21:00 uur een eerste bijeenkomst in het theatercafé van Koningshof. De bedoeling is om tijdens een gezellig samenzijn te inventariseren wat er leeft onder de LHBTIQ+ gemeenschap in Maassluis.

Chrit Wilshaus

Het gaat het platform om de speerpunten veiligheid, acceptatie en verbinden, verduidelijkt Soes van Dijk, die samen met Richel Koster en Marco van Schie-Smit als vrijwilliger betrokken is bij voornoemde belangenorganisatie. Het begon allemaal met een gesprek met wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) nadat Richel op eigen initiatief op 4 mei, bij de Nationale Dodenherdenking, een krans had gelegd bij het oorlogsmonument voor allen met een andere geaardheid die in de Tweede Wereldoorlog (daardoor) waren omgekomen. Door de coronapandemie bleef het echter bij dat gesprek totdat kwartiermaker inclusiviteit bij de gemeente Maassluis, Thessa Bos, opnieuw contact opnam.

Maaiveld

Marco was veertien jaar lang voorzitter van Roze in Blauw, het LHBTIQ+ netwerk van de politie. Uit die tijd herinnert hij zich meldingen van queer mensen die in Maassluis werden lastiggevallen om hun geaardheid. Desgevraagd geeft hij voorbeelden van jongeren die in elkaar geslagen waren of achternagezeten tot uit de hand gelopen dates “en alles daar tussenin.” “Zolang je je kop niet boven het maaiveld uitsteekt, is er vaak niks aan de hand”, aldus Richel. Ter voorbereiding van het platform werd een eerste sessie gehouden met verschillende deelnemers. Soes: “En die zeiden dat ze hier in Maassluis niet zaten te wachten op een Gaypride en niet de barricaden op hoefden. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg was de strekking. Maar toen dacht ik: wat is dan voor jou gewoon? Wat is dan normaal?”

Inventariseren

RPM denkt erover na om misschien aan te sluiten bij het Varend Corso. Ook hebben ze contact gehad met de Furieade om dit jaar in ieder geval met een stand mee te doen. Ook gaat de groep weer een krans leggen op 4 mei. Verder zijn ze van plan om contact te leggen met sportclubs. “De bijeenkomst komende zondag is om te proeven wat er nu leeft en waar er behoefte aan is. Want wij kunnen wel allerlei dingen verzinnen maar als daar niemand op zit te wachten, is dat niet zo zinvol”, aldus Marco. Volgens Soes zou het ook fijn zijn als mensen lieten als ze er geen behoefte aan hebben. “Het gaat ons erom dat we willen inventariseren wat er leeft onder LHBTI+ mensen in Maassluis. Plus dat we nu nog maar met zijn drieën zijn en meer vrijwilligers welkom zijn. Voor de goede orde: Richel, Marco en Soes doen dit naast hun betaalde arbeid. Trouwens, zondag zijn ook mensen die niet queer zijn, zoals werkgevers of ouders welkom.”

Voor eigen rekening

Het platform is nu nog geen rechtspersoon. En dat is nodig om subsidie van de gemeente te kunnen krijgen. “Maar een stichting oprichten kost wel geld. Daar hikken we nu nog een beetje tegenaan”, bekent Marco. “Vandaar dat de drankjes komende zondag voor eigen rekening zijn”, benadrukt Soes. “Het is trouwens geen feestje van ons maar van de hele gemeenschap.”

Heel mooi

Zoals aangegeven wil het platform komende zondag inventariseren wat er leeft onder de doelgroep. Dat neemt niet weg dat er wel al wat ideeën leven voor activiteiten. Zoals het laten ophangen door winkeliers van de regenboogvlag op de internationale Day for Tolerance (17 mei) of op Coming Out Day (11 oktober). Richel: “Want aandacht voor onderlinge tolerantie en respect voor elkaar is wel nodig.” “Ook is er nog veel onwetendheid”, weet Marco. “En onbekend maakt onbemind. Als je alleen maar weet van de Gaypride Amsterdam omdat je dat ziet op het achtuurjournaal, heb je echt een vertekend beeld van wie wij zijn.” Soes: “Elkaar echt ontmoeten om elkaar beter te begrijpen, is dan heel mooi.” Volgens Marco pikt de nieuwe generatie door bijvoorbeeld digitale media veel meer op van diversiteit. “Gechargeerd gezegd zit er tegenwoordig op de basisschool in ieder klas wel een transkind. Ik kan me voorstellen dat in de jaren zestig hier in Maassluis het echt nog wel anders was. Daarom willen we er ook nadrukkelijk zijn voor jongeren die nog worstelen met hun geaardheid.” “We bieden graag een luisterend oor, iedereen is welkom”, stelt Soes.

Regenboog Platform Maassluis is ook te vinden op Instagram en Facebook (@regenboog. platform.maassluis). Wie nog meer wil weten over deze belangenorganisatie kan een mail sturen naar regenboog.platform.maassluis@hotmail.com.