Herdenking Fokker-bombardementen juli 1943

NOORD - In juli 1943 vielen bij geallieerde aanvallen op de door de Duitsers bezette Fokker-fabrieken veruit de meeste bommen op de Van der Pekbuurt en de Vogelbuurt. Daarbij kwamen 205 bewoners van Noord om het leven terwijl velen gewond raakten en hun woningen verloren. Noord bleef geschokt, zwaar beschadigd en in chaos achter. De slachtoffers van die bombardementen worden ook dit jaar op woensdag 17 juli herdacht tijdens een bijeenkomst op de Nieuwe Noorder, Buikslotermeerdijk 83, in Amsterdam

De bijeenkomst begint daar om 10.00 uur met koffie en thee en na een korte bijeenkomst in de aula volgt een wandeling naar het Fokker-monument. Daar wordt een krans gelegd door bestuurder Esther Lagendijk. De bijeenkomst wordt afgesloten met een minuut stilte en het blazen van de Last Post. Na afloop is er, voor wie dat wil, een koffietafel in Café De Bult, Mosveld 75.  Aansluitend verzorgen gidsen begeleide wandelingen langs de elf herdenkings-putdeksels in de Van der Pekbuurt.

Allen die als nabestaanden en buurtgenoten van toen of als bewoners van nu stil willen staan bij wat er in 1943 gebeurde, zijn van harte welkom. Vertel elkaar de verhalen van toen, haal herinneringen op over de mensen die het leven lieten en geef door wat je zelf meemaakte in die julidagen en de jaren erna. U kunt zich aanmelden voor de herdenking bij het Historisch Centrum Amsterdam Noord zowel telefonisch via 020-6328647 of via email hcan@xs4all.nl. Eventuele vragen over vervoer naar de locaties kunt u hier ook stellen. 

Meer berichten