Het bouwterrein ligt klaar om te beginnen.
Het bouwterrein ligt klaar om te beginnen. ((Foto: Tony Schouten ))

Start bouw woontoren in Stationsgebied

NOORD - In het Stationsgebied Noord is deze week de de bouw van een woontoren met ongeveer 288 sociale huurwoningen gestart. Op de begane grond van het gebouw is ruimte voor maatschappelijke en commerciële functies. Naar verwachting is de bouw van de toren klaar in de zomer van 2022.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersgroep Van Wijnen. De Elzenhagensingel is een belangrijke ontsluitingsweg voor het stationsgebied en de omliggende bouwplaatsen, waaronder Kavel Z1. Alle omliggende woningen en bedrijven aan de Elzenhagensingel en Gare du Nord blijven toegankelijk. De toevoerwegen vanaf de A10 via de Nieuwe Leeuwarderweg en de IJdoornlaan naar de Elzenhagensingel zijn alle ruim voldoende voor het transport richting het bouwterrein.

Van Wijnen plaatst camerabewaking op de bouwplaats, maar oplettendheid van omwonenden en passanten wordt ook op prijs gesteld. Wie activiteiten ziet op de bouwplaats die niet tot de werkzaamheden van Van Wijnen behoren dan kan dit gemeld worden via kavelz1@vanwijnen.nl.

Op de bouwplaats zijn de werktijden van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur. Incidenteel kan het voorkomen dat de werkzaamheden plaatsvinden op zaterdag of tussen 17.00 en 19.00 uur worden uitgevoerd. Hiervan worden direct omwonenden tijdig op de hoogte gebracht. Van 24 februari tot half maart worden de damwanden aangebracht, 9 maart tot half juni worden funderingswerkzaamheden uitgevoerd en in juni wordt gestart met het betonnen casco. Wanneer er door omstandigheden wordt afgeweken van de planning of werktijden kondigt Van Wijnen dat aan via hun bewonersnieuwsbrief en via www.nieuwbouwkavelz1.nl.


Meer berichten