Steeds meer moeilijk vervulbare vacatures in Groot Amsterdam

  Nieuws

REGIO - Het aantal lopende WW-uitkeringen in Groot Amsterdam komt eind juni uit op 22.023. Dat is een daling van 2%; landelijk was de daling met 4,3% ruim twee keer zo groot. Op jaarbasis is de daling van het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam 18%; landelijk is dit 22,6%. Hoewel steeds meer mensen een baan vinden dankzij de gunstige arbeidsmarktsituatie, brengt dit ook nieuwe uitdagingen met zich mee.
In steeds meer beroepsgroepen melden werkgevers een tekort aan geschikt personeel. Dit geldt in nog sterkere mate voor Groot Amsterdam. Groot Amsterdam kent namelijk één van de krapste arbeidsmarkten van Nederland. Waar er een paar jaar geleden vooral tekorten waren in de techniek en de ICT, ontstaat de krapte nu in steeds meer beroepsgroepen. In Groot Amsterdam geldt dat bijvoorbeeld vooral voor beroepen als docent basisonderwijs, kok, medewerker bediening en klantenservice. UWV rapporteert regelmatig over moeilijk vervulbare vacatures.
In het recent verschenen rapport ‘moeilijk vervulbare vacatures’ inventariseerde UWV 24 oplossingen voor werkgevers om personeel te werven voor deze vacatures. Als snelle oplossingen – zoals het aanpassen van functie-eisen - niet afdoende zijn, kunnen werkgevers globaal drie strategieën toepassen. Ze kunnen een beroep doen op nieuw talent van binnen of buiten de organisatie, werkprocessen anders organiseren of door binden en boeien huidig personeel langer vast te houden.

Meer berichten