De kerkhaan is weer terug...
De kerkhaan is weer terug... ((Foto: Aangeleverd))

Kerkhaan terug op toren NH kerk Castricum

CASTRICUM - De toren van de Nederlands Hervormde Kerk is, net als de overige kerktorens in Nederland, in beheer en eigendom van de gemeente. Jaarlijks worden de torens in Castricum geïnspecteerd door de Monumentenwacht Noord-Holland en ontvangt de gemeente een rapport waarin de algehele bouwtechnische staat. De inspectie wordt uitgevoerd op basis van het zicht, eventueel ondersteund met meetresultaten. Aan de hand van het rapport laat de gemeente onderhoud aan de toren uitvoeren. Dit jaar werd opdracht gegeven om onderhoud te plegen aan het kruis op de toren, en de haan daar bovenop omdat er sprake was van roestvorming. Ook was de koperen bol uitgezakt over de spits. Na het onderhoud en de 'restauratie' zouden kruis en haan worden teruggeplaatst. Toen bleek echter dat een deel van de houten koningsstijl (op de torenspits) verrot was en dus moest worden hersteld. Ook bleek dat een groot deel van de leien broos was geworden en vervilting vertoonde. Een paar leien waren zelfs al weggevallen. Daarom werd ervoor gekozen om het leiwerk en loodwerk van de gehele toren te vervangen tegelijk met het werk aan de koningsstijl. Voor dit werk werd een steiger rondom de torenspits gebouwd. De firma Pronk Bouw uit Warmenhuizen tekende voor de klus. Het bedrijf is gespecialiseerd in restaureren en leidekken. Tijdens de renovatie kwamen de ambachtslieden wat houtrot van het dakhout tegen en hebben dat ook gerepareerd. Om het geheel mooi en vooral energiezuinig af te ronden is de verlichting van de wijzerplaten vervangen door LED-verlichting. Het was niet de eerste keer dat de toren in onderhoud was. Zo is in de stijl in de toren een ingekerfd jaartal 1780 te lezen. Dat verwijst naar een onderhoudsdatum. Het is namelijk gebruikelijk dat bij onderhoudswerkzaamheden de werklieden hun naam en datum achterlaten ergens in de toren.

Meer berichten