Themamiddag PCOB

  Nieuws

DEN HELDER - De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) houdt woensdag 16 mei een themamiddag over het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC) in de Vredeskerk aan Torplaan 26 in Den Helder. Aanvang 14:30 uur. Toegang is gratis, er wordt € 1,00 gevraagd voor een kopje koffie of thee.
Het in Den Helder gevestigde IVC, Internationaal Vrouwen Centrum, heeft als missie vrouwen van buitenlandse afkomst te ondersteunen om zelfstandig te worden. Zo zet men zich al vanaf 1985 in voor de integratie, participatie en emancipatie van die vrouwen. Internationaal betekent ook hier, dat alle vrouwen welkom zijn, zowel allochtoon als autochtoon, deelnemer of vrijwilliger.
Het IVC laat elke vrouw op eigen wijze aan haar eigen Participatie Ladder Model werken. Dit alles om het einddoel te bereiken zodat men uitstromen kan naar verdere scholing, stage, het doen van vrijwilligerswerk of het doen van betaald werk. Iedereen krijgt persoonlijke begeleiding en advies. Iedere vrouw kan binnenlopen voor het opdoen van kennis of voor het leggen van contacten.

Meer berichten