Opvang minderjarige asielzoekers in binnenstad

  Nieuws

DEN HELDER - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de nieuwe eigenaar van het pand aan Jacob van Heemskerckstraat 1 in Den Helder. Hier wordt een woonvorm voor minderjarige vluchtelingen gerealiseerd. Dat zijn kinderen die alleen en zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht.
Op de locatie kunnen maximaal twintig jongeren wonen in de leeftijd van 15 tot 17,5 jaar. De jongeren die in een dergelijke woonvorm wonen, zijn leerplichtig en leren zelfstandig te wonen onder intensieve begeleiding van COA-personeel dat 24 uur per dag aanwezig is. Eenzelfde woonvorm is ook gerealiseerd in de Doggerij aan de Doggersvaart in Den Helder. Het Sinterklaasgenootschap blijft op de locatie gevestigd en zij blijven hun deel van het gebouw huren van de huidige eigenaar.
Het COA gaat donderdag 1 november beginnen met een interne verbouwing van het pand, die enkele maanden in beslag zal nemen. Tot die datum is er permanent toezicht op de locatie.
Met een afvaardiging van direct omwonenden en uit de nabije omgeving wil het COA een start maken met een overlegcommissie om te overleggen over onder meer de start, voortgang van de verbouwing en zaken waar rekening mee gehouden moet worden. De overlegcommissie is ook de beoogde schakel tussen COA en de buurt. Er zijn al aanmeldingen voor de overlegcommissie, maar het COA zoekt nog naar drie of vier mensen meer die de commissie willen versterken. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via infodenhelder@coa.nl

Meer berichten