'Blauwe zone' aangepast

  Nieuws
(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

DEN HELDER - Het parkeerbeleid in gemeente Den Helder wordt op een paar punten aangepast. Zo wordt de maximale parkeerduur in de 'blauwe zones' teruggebracht van vijf naar drie uur. Hiertoe heeft het college van burgemeester en wethouders besloten op basis van het evaluatierapport over de proef met gratis parkeren in het centrum.
Zo blijkt dat de maximale parkeerduur van vijf uur in de 'blauwe zones' in het centrum te lang is en tot ongewenste effecten leidt. Met name het doordraaien van de parkeerschijf is een bron van klachten. Dit gebeurt vooral door werknemers in het centrum, waardoor men de gehele dag zonder ontheffing kan parkeren.
Ook wordt de gratis parkeertijd in de parkeergarage Sluisdijk aangepast. Men kan in het vervolg drie uur gratis parkeren. Voor ieder uur dat men langer parkeert wordt € 1,- per uur in rekening gebracht.
Het aantal uren parkeercontrole in het centrum wordt verhoogd. Dit aantal was vanwege het invoeren van gratis parkeren in 2017 verlaagd. Tijdens de proef zijn er veel klachten ontvangen over fout parkeren en over het doordraaien van de parkeerschijf. De parkeercontrole richt zich op de “blauwe zones” maar zal ook extra aandacht besteden aan genoemde klachten.
Het tarief dat wordt gerekend voor het aanvragen van een parkeerontheffing is vastgelegd in de Legesverordening. Dit tarief wordt bepaald door de werkelijke kosten die verbonden zijn aan een parkeerontheffing. Deze werkelijke kosten zijn nu in beeld gebracht en bepaald op € 41,-. Het college stelt de gemeenteraad voor om de Legesverordening overeenkomstig aan te passen, zodat het nieuwe tarief met ingang van 1 maart 2019 kan worden gehanteerd.
Daarnaast zullen ook kosten in rekening worden gebracht als een ontheffinghouder een reeds afgegeven ontheffing wil laten wijzigen. Die kosten bedragen € 11,-. Na het invoeren van de maatregelen wordt bekeken wat de effecten zijn en of verdere bijstelling van het beleid nodig is.

Meer berichten