De kinderen moeten elke dag, nota bene in de spits, over dit drukke kruispunt.
De kinderen moeten elke dag, nota bene in de spits, over dit drukke kruispunt. ((Foto: Jayne Ackermans))

Ouders De Weidevogels faliekant tegen huisvesting in De Marimba

PURMEREND - Met het ondertekenen en vervolgens aanbieden van 416 protestbrieven, dit aantal vertegenwoordigt bijna 90%, hebben de ouders van openbare basisschool Weidevogels het college en de gemeenteraad duidelijk gemaakt dat hun 'nee' tegen de gedwongen huisvesting van een deel van de leerlingen naar de 800 meter verderop gelegen De Marimba menens is.

Ouders en Medezeggenschapsraad (MR) van de school hebben het sterke gevoel dat ze aan alle kanten gepiepeld zijn. "Hier speelt een of ander schimmig politiek spelletje. Om de verwachte groei van de school op te vangen, is destijds naast onze school een zogeheten piekgebouw neergezet. Hier mogen de leerlingen nu niet naartoe omdat dit pand is weggegeven aan Het Plankier. Deze plotselinge actie is tussentijds bedisseld. De schoolleiding, de MR en de ouders hebben hier nooit van geweten", klinkt het strijdvaardig.

Significant detail is dat het tekort al twee jaar bij partijen bekend is en er al die tijd (ogenschijnlijk) niks is gebeurd.

Stikken of slikken

Deze krant praat met twee leden van de actiegroep, Bo de Wit en Jayne Ackermans. Zij zijn ouders van twee kinderen op OBS De Weidevogels. Evenals de andere ondertekenaars van de petitie zijn ze hels over de in hun ogen gecreëerde stikken-of-slikken situatie."Dit had op een veel prettiger wijze opgelost kunnen en moeten worden. "Onze school groeit en dat zal de komende jaren niet anders zijn, want er komen in de buurt alleen maar huizen bij. Wij opteren voor noodlokalen, een interne verbouwing of huisvesting in het naastgelegen Plankier waar nu twee lokalen leeg staan. Daar hadden de kinderen vooralsnog naartoe gekund. Maar omdat Stichting Confessioneel Onderwijs Waterland (CPOW), waaronder Het Plankier valt, heeft aangegeven dat medegebruik door Weidevogels te veel impact heeft voor de leerlingen, structuur en de visie van Het Plankier, heeft de gemeente dit advies klakkeloos overgenomen. Dit terwijl de scholen heel simpel middels een wandje fysiek volledig gescheiden kunnen worden. Nu moeten onze kinderen straks dagelijks in de drukke ochtendspits en langs een levensgevaarlijke weg en rotonde naar school. Los van de verkeersonveilige situatie liggen De Marimba en OBS De Weidevogels ook veel te ver van elkaar gescheiden, waardoor het directe contact met het hoofdgebouw weg is. Een ongeoorloofde situatie, zowel voor de kinderen als de leerkrachten", menen ze.

"Wij en alle andere ouders hebben een bewuste, weloverwogen keuze gemaakt voor De Weidevogels, op de eerste plaats om de locatie (voor het overgrote deel van de ouders in het eigen deel van de wijk) en de sfeer, en om het bijbehorende goed gefaciliteerde en prettige gebouw. Ongevraagd, ongewild en in onze ogen volstrekt onnodig wordt door de gemeente nu het gebouw van De Marimba toegewezen. De leeftijd van de basisschoolkinderen varieert van 4 tot en met 12 jaar. Dat is een kwetsbare doelgroep waarbij volwassenen verantwoordelijk zijn voor veiligheid en stabiliteit.

En: "Jonge kinderen worden nu de dupe als de school in tweeën wordt gescheurd en kinderen worden gedwongen in een gebouw vol vreemden te verblijven. Een gebouw waar ze nul aansluiting meer hebben met de cultuur, het schoolplein en de vertrouwde omgeving van De Weidevogels. Dat geldt ook voor het niet mengen met De Marimba omdat cultuur, visie en activiteiten strikt gescheiden blijven. Dat vinden wij schadelijk voor hun ontwikkeling en gevoel van veiligheid", aldus de ouders.

Zij vinden bovendien dat de voorgestelde huisvestingskeuze leidt tot onoplosbare logistieke en organisatorische problemen.

Welwillende directie

"Vooropgesteld, de directie van De Weidevogels staat bekend als zeer welwillend en doet er alles aan om het in goede banen te leiden. Maar overkoepelende en gedeelde faciliteiten, voorzieningen en activiteiten als gezamenlijke toneelstukken, muziekvoorstellingen en thema-projecten waarbij de bovenbouw de onderbouw helpt, kunnen niet meer gewaarborgd worden. Om maar te zwijgen van de gezamenlijke vieringen van Pasen, Kerstmis, Sinterklaas en de sportdagen."

Volgens de gemeente is van alles aan gedaan om het voor beide partijen goed te regelen.

"Bijna een jaar geleden heeft de gemeente beide schoolbesturen gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan om een goede oplossing te vinden voor het huisvestingsvraagstuk van De Weidevogels. De gemeente heeft voor dit gesprek verschillende scenario's uitgewerkt, die mogelijk zijn op het gebied van onderwijshuisvesting voor De Weidevogels. De schoolbesturen zijn er echter samen niet uitgekomen. Enkele maanden daarna heeft het bestuur van OPSPOOR bij de gemeente aan de bel getrokken", laat de gemeente weten.

Saskia Peijnenburg is voorzitter van de Medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Weidevogels en kaatst de bal onmiddellijk terug.

Geen beweging

"Het zit iets anders in elkaar, want vanaf het allereerste begin was duidelijk dat de directie van Het Plankier niet wil bewegen. Die school groeit wel een beetje dus in dat opzicht snap ik wel dat ze de twee lokalen voor eigen gebruik willen houden. Maar het verhaal van het piekgebouw zoals dat destijds bedoeld was, namelijk om de groei van Weidevogels op te vangen, is natuurlijk een lachertje gebleken. Dit is simpelweg weggegeven. Wat daaraan ten grondslag ligt, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er op de achtergrond een politiek spelletje is gespeeld. Ik vind het trouwens ook vreemd dat de verantwoordelijk wethouder niet met ons in gesprek wil", aldus de opvallend mededeelzame MR-voorzitter.

Peijnenburg ziet dat de fracties in de gemeenteraad en de wethouder beduidend anders in de discussie staan. "Alle fracties behoudens D66 (die haar mening nog niet heeft uitgesproken) hebben aangegeven oor te hebben voor onze argumenten. En wat zegt de wethouder: we kiezen voor de komende twee jaar voor deze oplossing en daarna bekijken we de situatie opnieuw. Wij vinden dat de lange termijn concreet gemaakt moet worden. Dit is weer het gebruikelijke pappen en nathouden. Maar de ouders pikken het niet en ik snap dat heel goed."

Langere termijn

De gemeente bevestigt dat voor de langere termijn wordt gezocht naar een oplossing waardoor OBS De Weidevogels weer op of bij één locatie gehuisvest kan worden.

"Daarover zijn gemeente en schoolbesturen nu in gesprek. Het plaatsen van noodlokalen is geen optie, omdat dit zeer kostbaar is en geen oplossing biedt voor de lange termijn.

Met de schoolbesturen is ook afgesproken terughoudend te zijn met nieuwe investeringen en efficiënt om te gaan met de beschikbare onderwijshuisvesting.

Bij alle opties binnen onderwijshuisvestingsvraagstukken wordt de verkeersveiligheid van leerlingen bekeken. Mochten hier problemen zijn, dan gaan gemeente en schoolbesturen bekijken wat zij hier samen aan kunnen doen."

Vanavond in raad

Vanavond (donderdag) wordt de huisvestingsproblematiek in de raad behandeld.

Ontvang dé nieuwsbrief van Rodi Purmerend


Wekelijks op de hoogte van Purmerend nieuws, leuke evenementen en diverse winacties.
Maak kans op een helikoptervlucht of een weekend weg

* verplicht veld

Meer berichten
 

Fotoseries