Het voorgestelde hotel telt 12 verdiepingen en zal omgeven worden door een oase aan groen en natuur.
Het voorgestelde hotel telt 12 verdiepingen en zal omgeven worden door een oase aan groen en natuur. ((Foto: aangeleverd))

Samen optrekken in plannen voor hotel en groen in kom A7

PURMEREND – Zoals bekend wil het college het 14 hectare grote gebied in de kom A7 conform het coalitieakkoord inrichten als natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter. De resterende 2,3 hectare wordt uitgegeven voor een Van der Valk hotel. Of er compensatie komt voor de aan het hotel uit te geven grond, wordt nader onderzocht.

Gemeente en Van der Valk willen een goede mix van natuur en ontspanning

De ambtelijke voorbereiding voor de wijziging van het bestemmingsplan loopt nu door. De verwachting is dat in het najaar de procedure van start kan gaan. Begin 2020 wordt het dan vastgesteld in de raad. Als deze in april instemt met het groen houden van de rest van de kom A7 en een voorbereidingskrediet hiervoor beschikbaar stelt, dan wordt komend najaar ook gestart met een participatietraject om een inrichtingsplan voor het bos te maken.

Er moet nog wel het nodige gebeuren alvorens de bouw van het 12 verdiepingen en 148 kamers tellende hotel van start kan gaan. Beseft ook Jan Matser, de aanstaande exploitant van het in de optiek van Van der Valk bovengemiddeld grote hotel. Matser, die momenteel samen met zijn vrouw de hotels in Sneek, Emmeloord en Zuidoostbeemster runt, ziet het nieuwe hotel als een ideale mix om de leasure- (ontspanning) en zakelijke markt te bedienen.

Hakken in het zand

De Stichting tot Behoud van het Beusebos blijft volharden in een keihard 'nee'. Leden van de stichting willen volstrekt niets weten van een hotel in de kom A7 en hebben aangegeven desnoods tot aan Hoge- en zelfs tot aan de Europese Raad te willen gaan om alleen al bomenkap tegen te gaan. Haaks op deze hakken in het zand-tactiek staat dat zowel de gemeente als Van der Valk zijn bedolven onder de positieve reacties nadat bekend werd dat er eindelijk een besluit is gevallen.

Niet doemdenken

Jan Matser is het 82ste kleinkind van grondlegger Martinus van der Valk. Met een moeder die de naam Van der Valk draagt, is hij direct onderdeel van de bekende 'Toekan-familie'. Matser is er -in navolging van het college- de persoon niet naar om te doemdenken. "Wij willen dat iedereen zich kan vinden in de plannen. Daarbij houden we rekening met alle stromingen. Wat wij voor ogen hebben is om een duurzaam, energieneutraal hotel neer te zetten in de directe omgeving van een bos. Met ruimte voor natuur, recreatie en sport.

In de omgeving van de vestiging in Sneek grazen bijvoorbeeld Schotse Hooglanders, is een kabouterroute aangelegd en is outdoor-fitnessapparatuur geplaatst. Bovendien zijn er rondom fiets- en wandelmogelijkheden aangelegd. Matser: "Het zou fantastisch zijn als we dat aan de rand van Purmerend ook kunnen realiseren."

Model Leeuwarden

Het hotel langs de A7 zal qua concept gelijkenissen vertonen met Van der Valk Leeuwarden. "Dat is het meest duurzame hotel binnen de onderneming. Het voldoet aan alle duurzaamheidscriteria; energieneutraal, gasloos, geheel voorzien van ledverlichting en we scheiden er alle afval. Hiervoor hebben we een certificering ontvangen. Dat willen we ook voor de nieuwe vestiging in Purmerend."

Wethouder Mario Hegger schaart zich achter de woorden van Matser, maar hecht er waarde aan om de economische noodzaak voor Purmerend aan te halen. "Purmerend is in trek. Er wordt hier jaarlijks vijf miljoen euro aan het toerisme verdiend. Steeds meer mensen krijgen de stad, met zijn authenticiteit en de historische binnenstad, in het vizier. Een dergelijk hotel geeft nog meer een boost aan de stad en de directe omgeving", benadrukt Hegger.

Recht om tegen te stemmen

Ook de wethouder is zich terdege bewust van het feit dat momenteel niet alle neuzen dezelfde kant uitwijzen. "Het is ieders recht om tegen te stemmen en desnoods tot aan de hoogste instantie te procederen. Wat ik expliciet wil benadrukken is dat wij gezamenlijk willen optrekken. Dat is ook de reden dat we gekozen hebben voor 14 hectare groen. Rondom het hotel moet een natuur-, recreatie- en wandelbos met een educatief karakter komen. Naast fiets- en wandelpaden denken we aan een natuurspeeltuin, vogelkijkpunt en bloemenranden (om bijen en vlinders aan te trekken). Aan de andere kant zijn wij als bestuurders bezig om ontwikkelingen te maken. Er is veel vraag naar een hotelbehoefte zoals met Van der Valk overeen is gekomen. En in onze optiek versterkt het een het ander."

Veel plussen

De plussen voor Van der Valk om voor een hotel langs de A7 te kiezen, zijn plenty. "De stad heeft veel inwoners, veel meer dan bijvoorbeeld Hoorn. Verder denken we dat hier de recreërende 55-plusser veel eerder van zins is om de randstad te ontvluchten. Daarnaast is de bedrijvigheid in deze omgeving enorm en heeft Purmerend niet zoveel hotels. Tenslotte is het voor ons belangrijk dat we langs een gigantisch drukke snelweg als de A7 komen te liggen", doet Matser uit de doeken.

Niet onbelangrijk is dat met de komst van het nieuwe hotel 100 mensen baangarantie hebben. Voeg daarbij dat Van der Valk een opleidingscentrum heeft en plaats biedt aan tal van stagiaires.

Projectleider namens de gemeente is Maud Maartens. Zij geeft aan dat de voorbereidingen gestart zijn en dat er nog lange weg in het verschiet ligt. In het verlengde daarvan houdt Jan Matser met de uitspraak "Gevoelsmatig zijn we aardig op streek, maar er zijn nog wel de nodige hobbels te nemen", een stevige slag om de arm.


Meer berichten