Column Z Lijner

Beusebosgedoe

Uitgerekend in de week waarin de Rekenkamercommissie adviseerde om meer woningen in Purmerend en Beemster te bouwen in het buitengebied, vestigde de VVD met haar in het verkiezingsprogramma vermeldde plan om niet alleen een hotel maar ook 500 appartementen te bouwen in het Beusebos. Nou ja, op de plek van het Beusebos, want van het bos zal niet veel overblijven als er ook nog eens 500 appartementen komen.

Fijn toch eigenlijk. Zo'n Rekenkamercommissie is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak. Het vorige week uitgekomen advies wekt bij mij echter de indruk dat de Rekenkamercommissie op de stoelen van gemeentebestuur en gemeenteraad is gaan zitten. Beleid, ook het woningbouwbeleid moeten het College van B & W en de Raad zelf ontwikkelen en laten uitvoeren.

Piet Beuse

Ooit werd de kom A7 Purmerends eigendom. Raadsleden uit die tijd wisten mij te vertellen dat toenmalig wethouder Piet Beuse op de vraag wat 'we' met dat stukje grond moesten doen antwoordde: "ach, laat dat maar aan de natuur over".

Aldus geschiedde en zo ontstond het bos met de naam van de wethouder. Geen voorafgaand onderzoek, geen beleid, zelfs geen Rekenkamercommissie. Je kunt in dit geval zeggen dat 'geen keuze ook een keuze is'.

Wel of geen hotel

Een kleine halve eeuw verder zien we wat de gevolgen zijn van het ontbreken van een keuze. Gedoe. Voor- en tegenstanders buitelen over elkaar. De verkiezingsstrijd van vorig jaar stond in niet onbelangrijke mate in het teken van het Beusebos en wel of geen hotel.

Voor, tegen of geen mening. Dat was het politieke landschap. D66 was duidelijk in haar programma waarin staat 'dat ze mogelijkheden ziet voor een hotel langs de A7, maar niet wil bouwen in het Beusebos. In de directe omgeving langs de A7 zijn veel betere locaties mogelijk.'

We zijn een jaar verder. Daar zit je dan als rechtgeaarde D66-er in het college. Wethouder Paul van Meekeren heeft nota bene het onderwerp Beusebos/Kom A7 in zijn portefeuille.

Tégen en toch voor stemmen

Als ware hij Houdinie moet hij zich nu in tal van bochten wringen om als D66-er - die tegen een hotel is - het Collegebesluit te verdedigen dat ertoe moet leiden dat er toch een hotel komt. Tegen zijn en toch voor stemmen!

Onwillekeurig dringt zich de gedachte op dat de dienst feitelijk door het Van der Valk concern wordt uitgemaakt. Op zichzelf niet opmerkelijk in een land waarin het bedrijfsleven veelal de dienst uit maakt.

Toegevoegde waarde

En is dat erg? Ik waag het te betwijfelen. Van der Valk laat elders zien dat een hotel voor een stad van grote toegevoegde waarde kan zijn. Leg je oor te luister in Hoorn. Aanvankelijk was men zeer bevreesd voor de komst van de Toekan. Inmiddels blijkt dat de duizenden Van der Valk bezoekers ook voor veel economische activiteit en dus werkgelegenheid zorgen buiten het hotel.

En weer elders toont Van der Valk oog te hebben voor natuur, milieu, bedreigde dieren en mensenwelzijn.

In dit land, dat van compromissen aan elkaar hangt en waarin het polderen tot een heuse kunst is verheven, moet het mogelijk zijn om kool en geit te sparen. Ook in en rond het Beusebos.

Dat de D66-kiezers zich niet serieus genomen voelen en dat de kloof tussen kiezer en gekozene er niet kleiner op wordt, ach dat zal Van der Valk een zorg zijn.

Meer berichten