Katholieke Bond van Ouderen

  Nieuws

PURMEREND - De katholieke Bond van Ouderen houdt vrijdag 20 april de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in 't Stamhuis aan Kerkstraat 11 in Purmerend tegenover Theater de Purmaryn . Aanvang 13.30 uur. Zaal open om 13.00 uur.
In deze vergadering gaat het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het boekjaar 2017. Tevens gaat het bestuur de plannen kenbaar maken voor de verdere invulling van het verenigingsjaar 2018. Het is alweer 60 jaar geleden dat de afdeling werd opgericht en dit gaat met enige luister gevierd worden. Suggesties van de kant van de leden zijn welkom. Deze middag zal worden afgesloten met onze gezellige en leuke BINGO met leuke prijzen. Natuurlijk buren/kennissen of familie/vrienden mee om ook kennis te maken met deze KBO-afdeling.

Meer berichten