Sicko Heldoorn.
Sicko Heldoorn. ((Foto: Han Giskes ))

Nieuwe burgemeester Heldoorn meteen aan de slag in crisissituatie

WATERLAND – Burgemeester Heldoorn had bij wijze van spreken nog even de kans om, zoals hij zelf zegt 'een paar handen te schudden en kennis te maken met een aantal mensen op de nieuwe werkplek in gemeente waterland' alvorens hij samen met het crisisteam gemeente Waterland, dagelijks alle zeilen bijzet om de gemeente draaiende te houden in de huidige periode van de corona-crisis. Uiteraard gebeurt dit alles telefonisch en via mail en App, vanuit het huis van de nieuwe burgemeester, die pas enkele weken -vanaf 2 maart om precies te zijn- op zijn post zit.

Heldoorn: "Ik ben inderdaad pas gestart met mijn functie als burgemeester in Waterland. Sprake van een normale kennismakingsperiode is er niet, zeker niet nu de ontwikkelingen vanwege corona zo enorm snel gaan. Alle festiviteiten en evenementen liggen stil (bijvoorbeeld bezoek aan jubileum echtparen) en zelfs de raadsvergaderingen worden opgeschort. Het is een behoorlijk heftige situatie waar we allemaal in zitten en daarom wordt er vanuit de gemeente ook van alles aan gedaan om alles zoveel mogelijk draaiende te houden. Alle festiviteiten en evenementen liggen stil (bijvoorbeeld bezoek aan jubileum echtparen) en zelfs de raadsvergaderingen worden opgeschort. Het is een behoorlijk heftige situatie waar we allemaal in zitten en daarom wordt er vanuit de gemeente ook van alles aan gedaan om alles zoveel mogelijk draaiende te houden."

Crisisteam

Het gemeentehuis zit dan ook niet helemaal op slot, want sommige diensten aan onze inwoners moeten doorgaan. "Echter we proberen als gemeente zoveel mogelijk thuis te werken waar dit kan. Ons crisisteam bestaande uit de burgemeester, de wethouder gezondheid, gemeentesecretaris, communicatiemedewerker, medewerker openbare orde en veiligheid en een jurist vergadert telefonisch om in te springen op de actualiteiten en daarop beleid te voeren", aldus Heldoorn.

Situatie andere orde

Sicko Heldoorn draait al een aantal jaren mee; 35 jaar geleden trad hij aan als Statenlid in Friesland, 30 jaar geleden werd hij gekozen als lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland. Tussen 2002 en 2020 was Heldoorn burgemeester van verschillende gemeenten, zoals Opsterland, Assen en Dantumadiel.
In 2018 en 2019 was hij burgemeester in Huizen. Heldoorn vertelt dat hij ten tijde van zijn burgemeesterschap in andere gemeenten ook crisissituaties heeft meegemaakt. Deze situatie is wel van een heel andere orde. "Bij een lokale ramp of crisis ben je als burgemeester aan zet en geef je zelf leiding en duiding. In deze crisis neemt de rijksoverheid het voortouw. In onze regio, Zaanstreek-Waterland, stemmen gemeenten in overleg met GGD en de Veiligheidsregio de vervolgmaatregelen op elkaar af. Voor de te nemen maatregelen zijn de burgemeesters verantwoordelijk onder leiding van de burgemeester van Zaanstad.Als er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, zoals zondag 15 maart jl. de sluiting van de cafés, dan horen wij dat ook door de minister op televisie aankondigen. Vervolgens krijgt de voorzitter van de Veiligheidsregio formeel de opdracht van de minister en die zorgt dat het in de regio wordt uitgevoerd. Deze situatie vergt van ons als gemeenten dan ook een geheel andere manier van werken in een situatie die elke dag weer anders is! Ik vind het heel goed en belangrijk dat bij een crisis als deze het kabinet zo duidelijk de regie neemt."

Zorgen

Afgelopen dagen werd er volgens de burgemeester veel gehoor gegeven aan de afgekondigde maatregelen door het kabinet. "Mooi om te zien dat mensen met een boog om elkaar heen lopen, en de 150 centimeter afstand in acht houden. Toch maak ik mij ook wel zorgen om een aantal gevallen waarin dit niet is gebeurd. We zagen toch ook afgelopen periode nog wel plekken waarop te veel mensen te dicht bij elkaar stonden. Dat kan gewoon niet. Het is een lastige periode voor iedereen, maar pas op elkaar, en doe voorzichtig als je bijvoorbeeld boodschappen doet of buiten moet zijn voor andere noodzakelijke dingen!"

Gevolgen ondernemers

De burgemeester ziet ook in de regio wat voor gevolgen de crisis heeft voor de lokale ondernemer. "Het zijn voor de ondernemers en zzp'ers geen makkelijke tijden. Het stemt mij wel positief te zien dat het kabinet steunmaatregelen biedt voor ondernemers en zzp'ers en dat deze maatregelen versneld worden geregeld. Ook is het mooi te zien dat brancheverenigingen enorm veel in contact zijn met de overheid om ondernemers zoveel mogelijk bij te staan. Ik zie dat zelf bij de brancheorganisatie voor de Beroepschartervaart (BBZ), waarvan ik voorzitter ben. Een sector waar ook enorme klappen vallen. Het is dus ook goed voor ondernemers te kijken wat brancheverenigingen voor hen kunnen betekenen. Dat gaat verder dan je denkt. Verder kunnen ondernemers in Waterland terecht bij het Startersloket voor vragen over regelingen."

Waardering

Heldoorn wil de inwoners van Waterland een hart onder de riem steken. "Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat het een moeilijke periode is voor iedereen, maar wil ook even benadrukken dat ik ontzettend veel waardering heb voor alle mensen in vitale beroepen, de ondernemers en alle burgers die de moed erin houden en elkaar helpen waar nodig met prachtige initiatieven zoals bijvoorbeeld buurtapps met vrijwillige coördinatoren die worden aangesteld om degenen die hulp nodig hebben in de buurt van dienst te zijn. Prachtig om te zien!"

Voorlopig burgemeester

De burgemeesterspost wordt voorlopig ingevuld door Heldoorn. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is uitgesteld. Normaal gesproken staat er zo'n acht maanden voor, maar vanwege de maatregelen betreffende corona is de profielschets met de voorwaarden waaraan de nieuwe burgemeester zou moeten voldoen, opgesteld door de vertrouwenscommissie, niet door de raad aangeboden aan de Commissaris van de Koning. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester wordt zodra het mogelijk is weer hervat. Heldoorn: "Ik ben dankbaar dat ik in deze moeilijke tijd burgemeester van de prachtige gemeente Waterland mag zijn."

Meer berichten