Geld voor ideeën innovatieve groene vrijwilligers

  Nieuws
Activiteiten voor kinderen op het dak van Zorgcentrum Pennemes. (Foto: aangeleverd)
Activiteiten voor kinderen op het dak van Zorgcentrum Pennemes. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

ZAANDAM - Er is dit jaar weer 45.000 euro beschikbaar voor Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds 'Betrekken bij Groen' is afkomstig van de provincie Noord-Holland en de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland verdelen het. Tot donderdag 15 maart kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Vooral projecten rond jongvolwassenen in het groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van de efficiency van het vrijwilligerswerk maken kans op een bijdrage.
Ook dit jaar heeft het fonds speerpunten. Projecten die de natuur verbeteren en zorgen voor meer planten en dieren, maken vooral kans als dit gecombineerd wordt door nieuwe samenwerkingsvormen. Denk daarbij aan de samenwerking tussen een zorginstelling en een heemtuin. Ook projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen maken meer kans op een bijdrage. De instroom van nieuwe vrijwilligers en verhoging van de efficiency of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk verdienen extra aandacht en dus geld. De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma 'Betrekken bij Groen' uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.
Een voorbeeld is 't Wij-landje' in Purmerend waar een stuk niet benutte grond een vruchtbare moestuin werd. Het landje is ook interessant voor vogels, insecten en vlinders. De zeven vrijwilligers betrokken jongeren bij de realisatie. In Den Helder zijn huismushofjes en kwetterbosjes aangelegd waar bewoners kunnen genieten. In zorgcentrum Pennemes in Zaandam zijn dagactiviteiten georganiseerd. Buurtbewoners hebben bijvoorbeeld de daktuin bezocht. Er zijn negen deskundigen opgeleid om schoolklassen en volwassenen rond te leiden. Tevens zijn er schippers opgeleid voor de excursieboten.
Wilt u meer informatie over het Betrekken bij Groen Fonds? Kijk op www.betrekkenbijgroen.nl voor alle informatie en een inschrijfformulier.

Meer berichten