Beter voor Rijswijk wil dat statushouders geen voorrang meer krijgen op sociale huurwoningen, maar opgevangen worden in "flexwoningen, tijdelijke woningen en noodwoningen". Foto ter illustratie.
Beter voor Rijswijk wil dat statushouders geen voorrang meer krijgen op sociale huurwoningen, maar opgevangen worden in "flexwoningen, tijdelijke woningen en noodwoningen". Foto ter illustratie. (Foto: Pixabay)

BVR wil géén voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen, maar hen huisvesten in flexwoningen

Politiek

Morgen, op dinsdag 5 juli, komt de gemeenteraad van Rijswijk voor de laatste keer bijeen vóór aanvang van het zomerreces. Tijdens deze raadsvergadering worden de jaarstukken over 2021 vastgesteld, staat de eerste halfjaarrapportage voor 2022 op de agenda en wordt de Kadernota 2023 besproken. Daarnaast dient Beter voor Rijswijk een motie in: ‘Motie geen voorrang voor woningzoekende statushouders in de sociale sector maar huisvesten in flexwoningen en noodwoningen’. 

Deze motie strookt geheel met het plan om van het huidige asielzoekerscentrum (azc) in Rijswijk een centrum voor flexibel wonen te maken. Daartoe werd op 10 mei jl. door de gemeenteraad besloten. Medio juni maakte de gemeente Rijswijk bekend dat ze samen met Vidomes, Rijswijk Wonen en het COA gaat onderzoeken of en hoe het azc zo snel mogelijk kan worden herontwikkeld tot zo’n locatie. Dan wonen er geen asielzoekers meer, maar andere woningzoekenden: starters, statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning, red.) en andere mensen die heel dringend een woning nodig hebben.

Woonnet-Haaglanden

Als de motie van BVR aangenomen wordt, betekent dat in de praktijk dat statushouders in de toekomst geen voorrang meer hebben op woningen die bijvoorbeeld via Woonnet-Haaglanden (het platform voor sociale huurwoningen in de regio, red.) worden aangeboden. Deze woningen blijven dan meer beschikbaar voor de mensen die al in Rijswijk of regio Haaglanden wonen. 

Niet meer verplicht

BVR wijst er in de motie op dat het al sinds 2017 niet meer verplicht is vanuit de Rijksoverheid om statushouders voorrang te verlenen in de sociale huursector, maar dat gemeenten nog wel een bepaald aantal statushouders moeten huisvesten. Daarvoor wil zij dus tijdelijke woningen gebruiken.

Tekort aan woningen

Ook onderstreept BVR dat er in Rijswijk een groot tekort aan woningen is, vooral voor jongeren, alleenstaanden, starters en ouderen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang en blijven oplopen. Door statushouders met voorrang een huis te geven, is het voor deze andere groepen mensen nog lastiger geworden een woning te vinden, zo impliceert de motie van BVR.

Coalitieakkoord

BVR wijst ook op het nieuwe coalitieakkoord, waarin wordt ingezet op flexwoningen voor de huisvesting van statushouders. In plaats van inzetten op sociale huurwoningen, zouden statushouders opgevangen moeten worden in “flexwoningen, tijdelijke woningen en noodwoningen” om aan de taakstelling van de Rijksoverheid te voldoen. Hier moet een plan van aanpak voor komen, aldus BVR.

De raadsvergadering vindt plaats op 5 juli vanaf 15.00. De gemeenteraad zal over de motie stemmen.

Afbeelding
Informatiecentrum Bogaard vanaf nu geopend Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Wij. Rijswijk zorgt voor waardering álle vrijwilligers Verenigingen 20 uur geleden
Afbeelding
Archeologen doen Romeinse vondsten in Pasgeld-Oost Historie 22 uur geleden
Afbeelding
Chauffeurs zorgtaxi voeren actie in Rijswijk Werken 23 uur geleden
Afbeelding
Inbreker die rondreed met in Rijswijk gestolen Mercedes heeft spijt Politie 30 nov, 09:58
Afbeelding
Staking vervoer leerlingen speciaal onderwijs, actiebijeenkomst Rijswijk update 30 nov, 09:42
Afbeelding
Rijswijkse scholieren groep 7 en 8 kijken rond bij bedrijven Algemeen 30 nov, 06:50
Afbeelding
Rijswijkse darter Jeffrey de Zwaan niet gekwalificeerd voor WK Sport 29 nov, 23:50
Afbeelding
Dierenambulance redt velduil die op onverwachte plek werd gevonden Zorg 29 nov, 20:57
Afbeelding
Omwonenden Welgelegen bezorgd om biodiversiteit door feesten Uitgaan 29 nov, 18:32
Afbeelding
Douwe Egberts waardepunten voor de Voedselbank Financieel 29 nov, 18:30
Afbeelding
Lang ondergoed voor heren: warm, trendy én comfortabel Partnerbijdrage 29 nov, 15:54
Afbeelding
Feestelijke start bouw tweede fase bedrijventerrein Parkrijk in RijswijkBuiten Werken 29 nov, 13:55