Ruud van der Pol en Jan Boumans: ‘Wie komt de denktank Noordrand2025 versterken?’

Algemeen
Jan Boumans (links) en Ruud van de Pol zijn naast de denktank Noordrand 2025 ook actief voor Fief, een platform voor ouderen die actief willen zijn in Schiedam, Vlaardingen en Maasluis.
Jan Boumans (links) en Ruud van de Pol zijn naast de denktank Noordrand 2025 ook actief voor Fief, een platform voor ouderen die actief willen zijn in Schiedam, Vlaardingen en Maasluis. (Foto: www.fief.nl)

Al sinds 2015 bedenken acht actieve bewoners van de wijken in Schiedam-Noord samen hoe het leven daar beter kan. En zo nodig steken ze zelf de handen uit de mouwen. Wijkregisseur Marcel Kreuger ondersteunt deze denktank Noordrand2025 bij de uitvoering van de plannen. Ruud van der Pol en Jan Boumans zoeken nu nieuwe meedenkers.

“Hoe willen Schiedammers beter wonen in Noord?” was de centrale vraag in de enquêtes die Noordrand2025 in maart 2016 en november 2019 uitzette. Theo Boks, Tjalling de Boer, John Veldhoven, Barbara de Kooter, Corry Conijn, Wim de Vries, Ruud van der Pol en Jan Boumans gingen met drie belangrijke wensen aan de slag. Mobiliteit van ouderen, toegankelijkheid voor mensen met een beperking en medische voorzieningen onder één dak, van de geboorte tot de dood.
“Mobiliteit konden we goed aanpakken”, stelt Ruud tevreden. “De bereikbaarheid met het OV is in Noord ondermaats, maar met onze hulp bleef Argos mobiel rijden. We hebben zelf in de winkelcentra 25 vrijwillige chauffeurs geworven.” Ook op gebied van toegankelijkheid is ‘gescoord’: “Samen met de gemeente konden we via diverse wijkscans onhandige inrichting van het openbaar gebied verbeteren.”

Medische voorziening

Helaas haalde de coronaperiode de vaart uit de vorming van een centrale, medische- en gezondheidsvoorziening. In de afgelopen jaren sprak Noordrand 2025 daarover met zorgverleners, waaronder huisartsen en fysiotherapeuten. Beoogde plek was het Bachplein, met een nieuw appartementencomplex voor seniorenwoningen, met in de plint een goed bereikbaar medisch centrum. Jan: “Tevens een mooie combi met de opknapplannen voor Hof van Spaland. Helaas bleek het bezit van de winkelpanden erg versplinterd en liepen de visies van de winkeliers en pandeigenaren ver uit elkaar. Daardoor zijn die twee ontwikkelingen nu losgekoppeld en is de vaart eruit. De zorgverleners onderzoeken nu helaas andere huisvesting.”

Onevenwichtigheid

De bewonersgroep Noordrand 2025 buigt zich nu over de onevenwichtigheid in Noord. Er wonen relatief veel ouderen, waarvan 96% in de enquêtes aangaf er graag te blijven wonen. Ruud: “Maar wel in meer levensbestendige of kleinere woningen. En doordat er minder gezinnen wonen, lopen de scholen leeg. Jonge gezinnen wensen meer faciliteiten in de wijk. Het evenwicht moet terug met meer seniorenwoningen zodat eengezinswoningen vrijkomen voor jonge gezinnen.”

Krasse knarren en jong elan

Om daarin een actieve rol te voeren, zoekt de groep nieuwe denktankleden. “Krasse knarren én jong elan”, zegt Ruud. “Meedenkers én meewerkers. We zijn geen verlengstuk van de gemeente en hebben geen bestuur. Met ons unieke karakter kunnen we met tal van partijen overleggen.”

Dus: woon je in Noord, denk je buiten de lijntjes, ben je enthousiast, wens je geen strenge structuren, heb je een paar avonden per jaar tijd, wil je deelnemen aan de wijkoverleggen, en ook zelf aan de slag? Mail dan naar info@noordrand2025.nl, en vermeld je naam, leeftijd, en telefoonnummer.