Expositie ‘20 jaar Kunst op de Fles’ bij KunstWerkt

Cultuur
19 van de 20 Vriendenflessen (beeld samengesteld door Peter Elderman)
19 van de 20 Vriendenflessen (beeld samengesteld door Peter Elderman) (Foto: )

KunstWerkt houdt van donderdag 2 mei tot en met zondag 26 mei 2024 in het Art Centre Schiedam de tentoonstelling ’20 jaar Kunst op de Fles’. De tentoonstelling toont de flesontwerpen en ander werk van de twintig kunstenaars die de afgelopen twee decennia de Vriendenfles ontwierpen voor de Vereniging Vrienden van het Jenevermuseum.

Op zondag 5 mei wordt ook de tentoonstelling ‘Marita Beukers’ in het Nationaal Jenevermuseum Schiedam officieel geopend. Burgemeester van Schiedam Harald Bergmann verricht de officiële opening. KunstWerkt-deelnemer Marita Beukers heeft dit jaar de Vriendenfles ontworpen voor de Vereniging Vrienden van het Jenevermuseum. In het pand van het museum was het bedrijf van haar voorouders gevestigd, distilleerderij Beukers.

Deze twee tentoonstellingen zijn het resultaat van een samenwerking tussen KunstWerkt enerzijds en het Nationaal Jenevermuseum Schiedam en de Vereniging Vrienden van het Jenevermuseum anderzijds. De tentoonstellingen bieden een kijk op het gevarieerde aanbod van twintig jaar beeldende kunst in Schiedam. Er is over de exposities een boekje gemaakt met daarin portretten van de twintig kunstenaars, de door hen ontworpen fles en veel van het overige werk dat wordt getoond in de exposities. Dit boekje is te koop tijdens de tentoonstellingen. 

Flesontwerp en ander werk

De twintig kunstenaars van wie hun flesontwerp te zien is in de tentoonstelling ’20 jaar Kunst op de Fles’ zijn in chronologische volgorde: Jacques Tange, Frits Kloppers, Jeffrey Burger, Henny van Leeuwen, Harr Wiegman, Sasha Zuidam, Herman Rebers, Ria Klop, Conny Paap, Sjef Henderickx, Adrianus van Otterloo, Nikolaj Dielemans, Brigitte Bot, Huub Middeldorp, Ronald de Jong, Willem den Broeder, Theo Gootjes, Rob van der Ven, Aldo Hoeben en Marita Beukers. Curator is Rob van der Ven.

Naast de door de kunstenaars ontworpen flessen wordt ook ander werk van hen getoond. Zo is te zien hoe hun vrije beeldend werk aansluit bij hun flesontwerp.

“Een flesontwerp is een bijzondere uitdaging. Er worden bepaalde eisen gesteld, maar kunstenaars hebben de neiging die te willen overrulen”, zegt beeldhouwer Rob van der Ven, die de Vriendenfles 2022 ontwierp. “Ik wilde de hele fles onder handen nemen, maar het uitgangspunt is en blijft het ontwerp van een etiket. Juist in het spanningsveld van door een opdrachtgever gestelde eisen en door het buiten de lijntjes willen kleuren van een kunstenaar ontstaan de verrassendste creaties.”

Illuster

“Het begint overigens een aardig illuster rijtje te worden van kunstenaars die de afgelopen twee decennia de fles ontworpen hebben dus is het interessant om als kunstenaar ervoor gevraagd te worden. De Vriendenfles is een mooi samengaan van Schiedamse ambachtelijke traditie en jeneverhistorie aan de ene kant en het huidige oplevende kunstklimaat in Schiedam aan de andere kant. De twee werelden hebben zeker verschillende raakvlakken, maar die worden niet vaak zo zichtbaar.”

Curator van ’20 jaar Kunst op de Fles’ Rob van der Ven vervolgt: “De tentoonstelling biedt een uiteenlopende verzameling van makers van tekeningen, schilderijen, beelden, foto’s en alles wat nog meer tot beeldende kunst gerekend kan worden. Naast hun flesontwerp wordt ander werk van de kunstenaars getoond, dat veelal zo recent mogelijk is. Voor KunstWerkt is samenwerking met andere organisaties en initiatieven in de stad al langer een groot goed. Van elkaar leren en elkaars kracht benutten, levert een sterkere uitkomst. In dit geval maakt samenwerking het mogelijk de twee gerelateerde tentoonstellingen tegelijk plaats te laten vinden.”

Officiële opening

Harald Bergmann, de burgemeester van Schiedam, verricht op zondag 5 mei om 17.00 uur de officiële opening van ’20 jaar Kunst op de Fles’.

Finissage

De finissage is op zondag 26 mei om 15.30 uur met muziek in het kader van IDDF Around Town.