Meer aandacht voor wapenbezit en wapengeweld onder jongeren

Algemeen
Volgens de Gemeente Uitgeest valt niet in cijfers aan te tonen of en hoeveel het dragen van wapens door jongeren is afgenomen.
Volgens de Gemeente Uitgeest valt niet in cijfers aan te tonen of en hoeveel het dragen van wapens door jongeren is afgenomen. (Foto: Markus Spiske)

UITGEEST - De gemeenten in IJmond werkten samen om het ‘Actieplan wapens & jongeren’ op te stellen en zo regionaal de problematiek van wapenbezit en wapengeweld onder jongeren aan te pakken. Uitgeest deed in afgeslankte vorm mee aan het project. Sinds de start van het actieplan is er in IJmond meer aandacht gekomen voor de problematiek en is de bewustwording over wapenbezit in de breedte toegenomen.

“Landelijk was er sprake van een stijging van steekincidenten onder jongeren. Ook kwamen er vanaf 2020 signalen dat het steekwapenbezit onder jongeren in de IJmond toenam. Het is de afgelopen jaren ‘normaler’ geworden voor jongeren om een steekwapen bij zich te dragen,” zo schrijft burgemeester Sebastiaan Nieuwland (D66) in een memo aan de gemeenteraad. 

Uit de landelijke stijging van steekincidenten en de impact die zij hebben op slachtoffers, familie en de samenleving trokken de IJmond gemeentes vervolgens een les waardoor zij de handen ineen sloegen en met een actieplan kwamen. Uitgeest heeft geen middelbare scholen waardoor niet aan alle onderdelen van het project kon worden meegedaan. Toch is ook de bewustwording onder inwoners in Uitgeest gegroeid, zo staat in de memo.

Inzet op bewustwording

In de regio IJmond werden tijdens de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober 2021 een vrijwillige steekwapeninleveractie georganiseerd. In de regio werden 21 messen en 5 overige wapens ingeleverd op diverse locaties. In Uitgeest was ook een inleverpunt, maar daar werd niets ingeleverd. 

Hoewel er in Uitgeest geen middelbare school is, gaan er veel jongeren in de IJmond naar school. De campagne YouChoose, die op 21 september 2021 werd ingezet, heeft daarom ook effect gehad op de jongeren in Uitgeest. De campagne zette zich in op bewustwording over de risico’s van wapens in de lokale samenleving en om hen te motiveren andere keuzes te maken. 

In samenwerking met boa’s, politie, beleidsadviseurs op het gebied van veiligheid, partners uit het jeugdnetwerk en ondernemers zijn er gesprekken geweest om lokaal maatwerk toe te passen om jongeren bewust te maken. Zo zijn handhavers bijvoorbeeld langs winkels gegaan die mensen verkopen om met hen in gesprek te gaan over de verkoop van messen aan jongeren onder de 18 jaar.

Succesvol

Volgens de Gemeente Uitgeest valt niet in cijfers aan te tonen of en hoeveel het dragen van wapens door jongeren is afgenomen. Wel is duidelijk dat door het actieplan en de uitgevoerde activiteiten, de bewustwording over wapenbezit in de breedte is toegenomen. Dit draagt bij aan het tegengaan van het bij je dragen van wapens. Het onderwerp staat op het netvlies van de IJmond gemeenten, politie, lokale netwerkpartners en scholen en hun leerlingen. De acties en resultaten uit het actieplan hebben volgens de gemeente tot succes geleid in de bewustwording en ook tot betere samenwerking. Dit helpt de deelnemende gemeenten om de aanpak van wapenbezit onder jongeren vanaf nu te borgen in de reguliere werkwijze.