Primeur bij Het Saenredam: Drama als examenvak

Algemeen
Bij Drama leer je het verschil te zien tussen de theatrale werkelijkheid en dagelijkse werkelijkheid.
Bij Drama leer je het verschil te zien tussen de theatrale werkelijkheid en dagelijkse werkelijkheid. (Foto: aangeleverd)

ZAANDIJK – “We zijn er heel blij mee. Nu biedt Het Saenredam aan leerlingen die enthousiast zijn geworden bij de groep 8 musical de mogelijkheid door te groeien”, zegt Jannie Bakker, directeur a.i. bij de havo-mavo school aan de Elvis Presleystraat in Zaandijk. Sinds kort wordt Drama als examenvak aangeboden bij Het Saenredam, als enige school in de Zaanstreek.

Drama leert je verschil te zien tussen verbeelding en dagelijkse werkelijkheid

In de brugklas volgt iedere leerling het vak drama. Daarna is Drama een keuzevak. Leerlingen die drama als eindexamenvak kiezen, werken toe naar een theatervoorstelling. Het Saenredam is sinds 2019 gestart als de mavo-havo school in de Zaanstreek. Naast regulier onderwijs wordt aan de leerlingen allerlei extra’s geboden. Het examenvak drama sluit goed aan bij het aanbod in de onderbouw.

“Dit is fantastisch nieuws voor alle leerlingen met acteerambities. Maar ook voor leerlingen die zichzelf niet direct op de planken of voor de camera zien staan, kan het enorm verrijkend zijn. Bij het vak Drama leer je allerlei vaardigheden waar je in vrijwel elk beroep enorm veel profijt van hebt. Samenwerking en het presenteren voor een groep spreken wellicht voor zich. Maar je leert je ook te verplaatsen in de rol en het gedachtengoed van een ander.”

Op Het Saenredam wordt veel aandacht besteed aan kunst en cultuur. Het is een bewuste keuze van de school om álle leerlingen in de onderbouw meerdere kunstvakken aan te bieden. De diverse creatieve vakken in de onderbouw vormen samen het cluster Creatieve Economie. Dit zijn vakken die leerlingen helpen bij het ontwikkelen van hun eigen identiteit en waarbij ze een brede kijk krijgen op de creatieve wereld om hen heen.

“Drama kan alle andere kunsten, zoals literatuur, beeldende kunst, muziek en film in zich verenigen zonder aan eigenheid te verliezen. Het gebruik van lichaam en stem als medium, maken dat bij theater de communicatie altijd voorop staat”, licht Jannie Bakker toe.

Verschil zien

Het zijn vakken als beeldende vorming en drama die je nieuwsgierig maken naar het andere, het bijzondere, het mooie en het vreemde aldus de school. “Drama sluit aan bij de natuurlijke behoefte van leerlingen om spelenderwijs en nieuwsgierig de wereld om zich heen te ontdekken. Bij drama gaat het met name om het ‘doen alsof’. Dit loopt als rode draad door de lessen van groep 1 tot en met 8. Leerlingen doen alsof ze iemand anders zijn (wie of wat). Alsof ze op een andere plek zijn (waar). Daarbij spelen ze wanneer allerlei gebeurtenissen plaatsvinden en waarom. Leerlingen experimenteren met rollen en gebeurtenissen uit hun (directe) omgeving, binnen een theatrale werkelijkheid. Naast realistische situaties spelen leerlingen ook niet-realistische situaties. Zoals sprookjes of zelfverzonnen verhalen. Daardoor leer je het verschil te zien tussen de theatrale werkelijkheid, de verbeelding, en de dagelijkse werkelijkheid.”

Speels onderzoeken

Door Drama maken de Saenredam-leerlingen ‘spelenderwijs’ kennis met aspecten die van belang zijn voor een actief burgerschap. Zoals conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid en het omgaan met diversiteit. Jannie Bakker: “Op Het Saenredam wordt in de eerste klas ook debatteren aangeboden en in de tweede klas filosofie. Wij ondersteunen onze leerlingen op deze manier bij het aanleren van burgerschapsvaardigheden waaraan we veel waarde hechten.“

“Bij drama ben je voortdurend bezig met het bedenken van creatieve oplossingen voor problemen en je leert hoe te functioneren vanuit verschillende rollen. Je leert om gedrag en lichaamstaal te interpreteren en natuurlijk om geloofwaardig en overtuigend over te komen. Dit speels onderzoeken levert leerlingen meestal een aantal inzichten op. In die zin biedt het vak een context waarbinnen leerlingen zich leren verplaatsen in een ander en waarbinnen ze tegelijkertijd hun eigen plek leren ontdekken in een steeds groter wordende wereld.”

Ook handig om te weten; wat kan ik worden met dit vak? “Een voor de hand liggend antwoord is dat je je voorbereidt op een leven op het toneel. Echter, veel waarschijnlijker is dat dit vak onderdeel is van je brede vorming als mens. Wij bieden tenslotte middelbaar algemeen vormend onderwijs (mavo) en hoger algemeen vormend onderwijs (havo). Daarna staan veel mogelijkheden wat betreft vervolgopleidingen voor onze leerlingen open.”

Inhakend op de actualiteit: maken jullie de leerlingen ook alert op wat er nu speelt bij De Voice? Hoe moet je je grenzen stellen tussen creatieve mensen die er soms lossere ideeën op na houden over gezonde sociale omgang.

“Het is daarom juist in de huidige tijd zo belangrijk dat je jezelf leert te presenteren aan anderen. Een leerling zei na een week theater te maken tegen mij:’ ik heb geleerd om mezelf te zijn, ook als dat niet bij mijn vrienden is’. Als je dat kunt, ben jij klaar om de wereld vol vertrouwen tegemoet te treden.”

Naast Creatieve Economie heeft Het Saenredam aandacht voor Lifestyle Science en Changemakers. Zie verder www.saenredam.nl.

Je leert om gedrag en lichaamstaal te interpreteren en natuurlijk om geloofwaardig en overtuigend over te komen.