Afbeelding
(Foto: aangeleverd)
Gerard Slegers, lijsttrekker CDA Zaanstad

Lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen Zaanstad aan het woord

Politiek

ZAANSTAD - Gerard Slegers, lijsttrekker voor het CDA Zaanstad, gaf in onze rubriek ‘Lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen Zaanstad aan het woord’ de volgende antwoorden.

Stel, jullie partij is straks de grootste. Wat gaan jullie als eerste aanpakken?

“Het CDA Zaanstad gaat de komende vier jaar: 1. Alle Zaanse starters en Zaanse senioren die in hun buurt graag kleiner willen gaan wonen, maar (financieel) vastzitten, een passend dak boven hun hoofd bieden. 2. Mensen in hun eigen buurt een stem en verantwoordelijkheid geven. Mensen weten in hun eigen buurt vaak heel goed waar problemen (eenzaamheid, overlast, openbare ruimte) en kansen liggen. Sommige problemen kunnen buurtbewoners heel zelf goed oplossen. Het CDA wil experimenteren met 3 dorps- of wijkraden die naast een stem ook budget krijgen om eigen keuzes te maken. Ook wil het CDA buurtbewoners zonder werk, die veel werk voor hun buurt verrichten daarvoor een financieel extraatje geven. Doel is dat de gemeente de kennis en energie in de buurt benut en mensen motiveert om zich in te zetten voor de Zaanse samenleving. 3. Actief in gesprek met volwassenen die kinderen vergiftigen met intolerante standpunten ten aanzien van de medemens, met name ten aanzien van achtergrond, geaardheid of geloofsovertuiging. 4. Nu er veel vluchtelingen binnenkomen, maar ook voor bestaande inwoners van Zaanstad, voortvarend werken aan beheersing van de Nederlandse taal. Het belangrijkste element om te integreren en om werk te vinden. 5. De gemeente Zaanstad een meer dienende en daadkrachtige gemeente (helpen) maken. Kansen en problemen en het denken in oplossingen staat centraal stellen, niet (onlogische) regels en juridische procedures.”

Welke fout moet uw partij de komende jaren niet maken?

“Met terugwerkende kracht had het CDA Zaanstad eerder op de trom van de provincie NH moeten slaan om daadwerkelijk iets te doen aan de ongezonde en onveilige leefomstandigheden in Zaanstad Noord. Te lang hebben we gedacht dat het niet sneller kon, maar nu weten we beter, 75% van het provinciebestuur spreekt in het openbaar uit (jan. 22) dat ze de A8-A9 niet wil of het nog niet weten. Dit noemen wij verzuim van de zorgplicht van de provincie NH voor een aanzienlijk deel van haar inwoners. De A8-A9 is winst in veel opzichten: gezondheid, veiligheid, economisch, cultureel (verbetering Stelling van Amsterdam) en milieutechnisch (schonere lucht, minder geluid). De aanleg vraagt om bestuurders die door het vuur gaan om de problemen in Zaanstad Noord op te lossen. Het CDA Zaanstad gaat er voor dat binnen de komende vier jaar de fysieke aanleg van de A8-A9 aantoonbaar onderweg is.”

Waarom zouden de kiezers op uw partij ‘moeten’ stemmen?

“Het CDA Zaanstad stelt het geluk en welzijn van alle inwoners centraal, zowel individueel als in relatie tot elkaar en tot hun leefomgeving. Omzien naar elkaar en respect voor elkaar zijn typische CDA punten. Iedereen moet zich gewaardeerd en veilig kunnen voelen, ongeacht afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging. Wij gaan de komende 4 jaar actief het gesprek / debat aan met degene die denken dat anderen niet deugen of geen respect verdienen. Bedoeld om verdraagzaamheid te creëren en om naar elkaar toe te groeien. Het CDA gaat er aan werken dat de gemeente Zaanstad zich meer dienend en daadkrachtig gaat opstellen. Problemen direct oplossen, kansen snel benutten. Geen denken meer in (onlogische) regels en juridische procedures. Geen verschuilen achter (onlogische) regels en procedures, maar denken in oplossingen. Het CDA gaat alle Zaanse starters en senioren de komende 4 jaar een passend dak boven hun hoofd aanbieden. De wachtlijsten zijn de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Eerder voorstellen om Zaanse starters aan woonruimte te helpen zijn naar onze mening ten onrechte gestrand. Wij knokken door, binnen de gemeente, richting provincie NH die onnodige beperkende regels oplegt (BPL) en Rijk die ook prioriteit wil geven aan bouwen. Ook spreken wij de provincie NH aan op hun zorgplicht voor de vele Zaankanters die al heel lang in ongezonde leefomstandigheden moeten leven, vergelijkbaar met Wijk aan Zee – Tata-steel. Wij gaan met grote daadkracht voor de aanleg van de A8-A9. Maar wij denken ook aan de grote geluidshinder van Schiphol van vliegtuigen in m.n. Assendelft. Economische belangen zijn helder, maar het welzijn van onze inwoners telt zwaarder.”

Als kiezers over een jaar terugkijken, verzeker ik dat…

“Het CDA Zaanstad er aantoonbaar alles aan heeft gedaan om de grote problemen die inwoners en ondernemers al lange tijd ervaren concreet aan te pakken. U een verandering ziet naar een meer dienende en daadkrachtige gemeente, die ook veel meer gebruik maakt van de kennis en energie in straten, wijk en dorpen.”

Zaans Stadsblad lezer Jacques Kuik vroeg aan het CDA: “Wat is uw mening over de vele straatschenderijen in Zaanstad en de oplossing om deze overlast te minimaliseren en met name in Zaanstad Oost?

“Het CDA Zaanstad wil ten eerste dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht achtergrond, overtuiging en/of geaardheid. Wie geen respect kan opbrengen voor een ander is bij het CDA Zaanstad aan het verkeerde adres. Net als degene die kinderen vergiftigen met intolerantie ideeën jegens de medemens. Ten tweede wil het CDA Zaanstad de spiraal van intimidatie, misleiding en geweld doorbreken, bijv. door meer onaangekondigd fouilleren op straat, in auto’s en op scholen en meer cameratoezicht.”

Heine Buis pleit voor een verlaging van de maximum snelheid op de Provinciale wegen bijvoorbeeld naar 60 kilometer en bijvoorbeeld op de Wandelweg (binnen de bebouwde kom) naar 30 kilometer. Is dat mogelijk?

“Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijken N-wegen erg gevaarlijk er gebeuren er veel (dodelijke) ongelukken. Mijn vraag: Hoe kijken de verschillende politieke partijen aan tegen een verlaging van de maximum snelheid op de Provinciale wegen bijvoorbeeld naar 60 kilometer en bijvoorbeeld op de Wandelweg (binnen de bebouwde kom) naar 30 kilometer? Wij zijn voor verlaging van de maximale snelheden op onze drukke wegen en in onze drukke buurten. Dit dient de veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen, waardoor we meer woningen kunnen bouwen en geluidsoverlast. Voor de overzichtelijkheid, veiligheid en handhaafbaarheid denken wij dat er niet teveel verschillende maximum snelheden moeten komen, bijv. alleen 80km/u (bijv. A8), 50km/u (bijv. N203 /N246 in de bebouwde kom) en 30km/u (bijv. woonwijken).”

Jose Ammerlaan vroeg zich af of de hondenbelasting niet afgeschaft kan worden.

“Het CDA Zaanstad heeft eerder uitgesproken dat wij alle kleinere Zaanse belastingen en heffingen willen gaan afschaffen, waaronder de hondenbelasting. De kosten die de gemeente maakt om de kleinere belastingen en heffingen te kunnen innen is weggegooid belastinggeld.”

L. Eimers wil als sporter graag dat de openbare toiletten in het Jagersveld ook in de winter open zijn. Wat kan het CDA voor hem betekenen op dit punt? 

“Het CDA wil dat Zaanstad zich opstelt dienende en daadkrachtige gemeente die denkt in oplossingen voor haar inwoners en ondernemers en aan het oplossen van problemen en overlast. Daarnaast wil het CDA Zaanstad buurtbewoners meer verantwoordelijkheid geven waardoor ze hun kennis en energie direct kunnen inzetten voor de kwaliteit van de eigen buurt. Wij willen ook graag dat mensen naar buiten gaan en veel bewegen, daar horen dan natuurlijk ook goede toiletvoorzieningen en bijvoorbeeld prullenbakken bij, het hele jaar door. Dat hoort bij een dienende gemeente.”

A. Kuiper kaart de parkeerproblematiek in centrum Zaandam, met name door forenzen die hun auto overdag in het gebied Rosmolenwijk en Klaaskaterstraat, parkeren. Kunnen die niet naar een P+R terrein? Of de Burcht?  

“Tekort aan parkeerplaatsen is een bron van ergernis. Nieuwbouw toevoegen met ook nog eens te weinig parkeerplaatsen is vragen om gedoe in een buurt. Forenzen in de bus en trein (of fiets) krijgen werkt alleen als men (veilig) kan parkeren. Het CDA is voorstander van voldoende P&R plaatsen bij OV knooppunten, desnoods door een parkeergarage te plaatsen.”

Edith Nibourg zou graag in een knarrenhof willen wonen. Wat kan het CDA voor haar doen op dit punt? 

“Het CDA Zaanstad wil minimaal een hedendaags Zaanse hofje bouwen. Niet alleen voor senioren, maar voor een gemengd gezelschap dat een sociaal contract met elkaar aan wil gaan.”

Afbeelding
Gewonde bij ongeluk op N246 bij Assendelft 112-nieuws 1 feb, 19:35
Afbeelding
Hartverwarmende reacties tijdens Sportgala op Zaans Gezonde Tochie Uitgaan 1 feb, 17:06
Afbeelding
Op de bres voor behoud dorpsblad Het Lint in Assendelft Algemeen 1 feb, 15:56
Afbeelding
Vergunning voor bouw Parel van Zuid nu rond Algemeen 1 feb, 12:27
Afbeelding
Belastingaangifte over 2022 doen: zo werkt het Algemeen 1 feb, 12:23
Afbeelding
'Schulden gaan niet vanzelf weg' Algemeen 1 feb, 09:15
Afbeelding
Happy in Holland te zien in het Zaantheater Uitgaan 1 feb, 08:50
Afbeelding
Zaanse sportsterren stralen in Zaantheater Sport 31 jan, 16:58
Afbeelding
Dino Day in Natuurmuseum Uitgaan 31 jan, 12:27
Afbeelding
'Verbod E-sigaret met smaakje werkt averechts' Algemeen 31 jan, 12:08
Afbeelding
Brons voor Zaanse Roller Club Pauwin op NK Showrijden Sport 31 jan, 11:04
Afbeelding
Feest bij Autobedrijf Nieuwendijk: gekozen tot tweede Renault- en Daciadealer van Nederland Nieuws 31 jan, 09:12
Afbeelding
Nieuw kleurrijk initiatief: De Zaanse Regenboogprijs Algemeen 31 jan, 09:07
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Zaanstad

Op Rodi Zaanstad volg je het laatste nieuws uit Zaanstad. Rodi Zaanstad informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Zaanstad

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Zaanstad in je mailbox.