Iedereen in Stadsdeelcommissie is tégen Erotisch Centrum op NDSM-werf

Nieuws
Stadsdeelcommissie unaniem tegen komst Erotisch Centrum
Stadsdeelcommissie unaniem tegen komst Erotisch Centrum (Foto: Rodi Media/KK)

Al was het voor iedereen wel duidelijk, afgelopen woensdagavond werden alle koppen in de Stadsdeelcommissie over de beoogde locatie van het Erotisch Centrum geteld. De commissie was in haar conceptadvies unaniem: ze stemde tegen het Docklandsplot op de NDSM-werf als vestigingsplek voor wat in de volksmond het ‘megabordeel’ is gaan heten. Maar pas in juli volgt het definitieve advies aan B&W.

door Tom Tossijn

Het was afgelopen woensdagavond nog geen tijd voor een definitief advies van de Stadsdeelcommissie over de locatie van het Erotisch Centrum op de NDSM-werf. B&W hebben de komende weken nog tijd nodig om antwoord te geven op het grote aantal vragen die door bestuurders, volksvertegenwoordigers, experts en insprekers de afgelopen tijd zijn gesteld aan de burgemeester. Daarna pas hoeven de stadsdeelcommissies Noord en Zuid hun definitieve advies vast te stellen: op 5 juli. In het najaar volgt dan de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad.

Opsteller van het nu voorliggende conceptadvies Dennis Overweg (Partij van de Ouderen) maakte er in zijn toelichting afgelopen woensdag weinig woorden aan vuil: alle argumenten tégen waren immers op inspraak- en expertavonden al uitgebreid en goed gedocumenteerd op tafel gekomen. Overweg: “Er heerst een eenduidige ontevredenheid, zowel bij dagelijks bestuur als commissie, over de beoogde locatie op de NDSM-werf.” Van alle inspraak door omwonenden en buren is inmiddels door de opstellers van het conceptadvies uitgebreid gebruik gemaakt. Kort en goed, volgens Overweg: “De komst van het Erotisch Centrum draagt niets bij aan Noord. Integendeel, de locatie in Noord veroorzaakt vele problemen meer dan we in Noord al hebben.” Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid dankte de commissie uitvoerig voor de geduldige voorbereiding, zodat het definitieve standpunt van het dagelijks bestuur zo mogelijk nóg scherper geformuleerd kan worden.

Moeder mee naar Villa Tinto

Een van de commissieleden ging onlangs nog, met haar moeder, op bezoek bij het roemruchte megabordeel Villa Tinto in Antwerpen, dat vaak als positief voorbeeld in de prostitutiewereld wordt genoemd. Silke Tijkotte (D66) werd echter bepaald niet overtuigd door de sfeer aldaar: “Het was er unheimisch, mijn moeder vond het niks!”

Meer commissieleden zagen weinig voordelen en vooral veel nadelen aan de vestiging van een Erotisch Centrum op het Docklandsplot, ook als niet passend bij het door vele liefhebbers gekoesterde culturele aanbod van de NDSM-werf. Commissielid Dylan Meijer (VVD) had er ook geen goed woord voor over: “Dit voorgenomen besluit is de druppel die de emmer doet overlopen. We hebben in Noord veel grootstedelijke problematiek: veiligheid op straat, bereikbaarheid, huisvesting… in plaats dat het gemeentebestuur daar iets aan doet, komt het langs met een Erotisch Centrum. Dat vergroot alleen maar de problemen!”

Het is dus nog enkele weken wachten op een definitief advies. En wachten wat daarna komt, ook na het raadsbesluit dit najaar. Commissielid Kirsten Zimmermann van de Groene Basis Piraten is nu alvast aan het nadenken over een referendum, als B&W zich niets aantrekken van het stadsdeeladvies. Wordt dus vervolgd.