Start campagne ‘Vrijwilligers verlichten de stad’

Nieuws
Stedelijke campagne ‘Vrijwilligers verlichten de stad’
Stedelijke campagne ‘Vrijwilligers verlichten de stad’ (Foto: aangeleverd)

De campagne is een samenwerking tussen de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) en organisaties die op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Organisaties als De Regenboog Groep, Markant, School’s Cool Amsterdam en Sichting Prisma hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze campagne. 

NOORD - In Amsterdam is half september een ambitieuze stedelijke campagne gestart met als doel: het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Onder het motto ‘Vrijwilligers verlichten de stad’ wil de campagne zo veel mogelijk mensen inspireren en enthousiasmeren om vrijwilligerswerk te gaan doen. 

Ruim 250.000 vrijwilligers zetten zich in voor de stad In een stad waar meer dan 250.000 Amsterdammers al vrijwilligerswerk verrichten, is de impact van vrijwilligers onmiskenbaar. Vrijwilligers dragen er dagelijks aan bij om onze stad mooier, leefbaarder en lichter te maken. Ondanks de groeiende behoefte aan vrijwilligers in Amsterdam, is het aantal actieve vrijwilligers de afgelopen jaren gedaald. 

Uit de publicatie van de ‘Staat van de Stad’ van de Gemeente Amsterdam van vandaag blijkt dat in 2020 het aandeel Amsterdammers dat vrijwilligerswerk deed, afnam van 39 procent naar 31 procent als gevolg van de coronapandemie. In 2022 was er een licht herstel naar 33 procent na het opheffen van de coronamaatregelen*. 

Gelukkig zijn dat nog steeds meer dan 250.000 mensen die hun tijd en energie vrijwillig inzetten voor anderen en onze stad. Ze helpen met het doen van boodschappen, staan achter de bar bij een sportvereniging, houden cultuur levend of dragen bij aan een groenere leefomgeving. 

Zingeving, kennisvergroting en een sociaal netwerk Vrijwilligerswerk levert niet alleen voor de stad en haar bewoners, maar ook voor de vrijwilligers zelf iets moois op. Het kan leiden tot een gevoel van zingeving, betekenisvolle tijdsbesteding, waardevolle contacten, kennisvergroting, en een verrijking van het CV. 

Deze campagne moedigt bestaande vrijwilligers aan om hun ervaringen te delen met ten minste één niet-vrijwilliger, in de hoop diegene te inspireren en enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk. Een ogenschijnlijk kleine stap met een enorm potentieel: als elke vrijwilliger één stadsgenoot kan motiveren om vrijwilligerswerk te doen, kan het aantal vrijwilligers in Amsterdam groeien naar meer dan 500.000! 

De campagne 

De campagne wordt gedeeld via sociale media en is te zien op indoor- en outdoor posters in de stad. Vrijwilligersorganisaties kunnen een toolkit downloaden met promotiemateriaal, waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan om Amsterdammers te inspireren en te enthousiasmeren om zich ook vrijwillig in te zetten voor de stad en haar bewoners. 

Meer informatie is te vinden op de website www.vrijwilligersverlichtendestad.nl “Laten we ons met zijn allen vrijwillig inzetten, zodat we onze stad verder verlichten en nóg leefbaarder maken.”