Plaatsen fiets loopt spaak in Egmond

Nieuws
Drukke boel
Drukke boel (Foto: aangeleverd)

EGMOND AAN ZEE - De verdwenen fietsstallingen bij de winkel aan de Voorstraat in Egmond aan Zee zorgt voor gefronste wenkbrauwen. Zo ook bij de fietsersbond.

Door Fietsersbond Bergen, Reijnoud de Haan

Bewoners en bezoekers van Egmond aan Zee zijn uiteraard blij met een supermarkt in de Voorstraat. Waar ze niet blij mee zijn is het tekort aan fietsenstallingen. Eind februari heeft de supermarkt de toegang van de zijkant verplaatst naar de voorkant; de fietsenstallingen die aan de voorkant stonden, werden verwijderd. Klanten en de Fietsersbond hebben de afgelopen weken gevraagd, wie deze stallingen heeft verwijderd, waar deze zijn gebleven en wanneer deze teruggeplaatst worden. Niemand zegt het te weten, de supermarktmanager niet en de gemeente niet. Wat wel duidelijk is, is dat het ontbreekt aan voldoende mogelijkheden om de fiets veilig te kunnen wegzetten. Stallingen met een buis waaraan je de fiets met een kettingslot kunt bevestigen, verminderen de kans op diefstal. Deze zijn ook nodig voor een kort bezoek, zoals aan een supermarkt, zeker voor dure en voor de zwaardere e-fietsen. Bovendien zijn dergelijke stallingen handig bij het in de fietstas zetten van de boodschappen en ook als het hard waait, om te voorkomen dat fietsen (als dominostenen) omvallen. De gemeente heeft in 2016 een Fietsbeleidsplan vastgesteld: men vindt fietsen en stallingen belangrijk. Fietsenstallingen worden nog steeds wel eens vergeten, zoals bij de opening van het buurtcentrum T&O in Bergen bleek. Klanten en de Fietsersbond hopen dat de huidige exploitant van de supermarkt en de gemeente de noodzaak zien van voldoende en goede fietsstallingen. Ze verzoeken hen de stallingen terug te plaatsen en bij voorkeur ook uit te breiden.