’Er is een georkestreerde hetze tegen Tata Steel’

Nieuws
De mensen van Stichting IJmond IJzersterk (vlnr): Wim Moonen, Adrie Winkelaar, Bertus Berghuis en voorzitter Luuk Klaassen. Willem Jonkman ontbreekt.
De mensen van Stichting IJmond IJzersterk (vlnr): Wim Moonen, Adrie Winkelaar, Bertus Berghuis en voorzitter Luuk Klaassen. Willem Jonkman ontbreekt. (Foto: Aangeleverd)

IJMOND - De naam IJmond IJzersterk duikt het laatste jaar steeds meer op. IJmond IJzersterk is een stichting in de IJmond die voor de ontwikkeling van een duurzame, groene en gezonde IJmond in de toekomst staat. De IJmond staat voor vele uitdagingen. De aanwezigheid van veel industrie in deze regio met name zware industrie brengt emissies, overlast en potentieel gezondheidsrisico’s met zich mee. Met name het risico van gezondheidsproblemen leidt tot hevige emoties en sterk verschillende meningen in de IJmond en daarbuiten. De polarisatie leidt tot het niet meer luisteren naar elkaar. Bovenal raken oplossingen voor de toekomst uit beeld, terwijl daar toch de sleutel voor een groene, duurzame en gezonde toekomst ligt. De Stichting IJmond IJzersterk wil daarom proberen groepen en organisaties in de IJmond te verbinden via een zinvolle en constructieve dialoog.

door Co Backer

Bertus Berghuis is initiator van deze stichting. Het bekende Heemskerkse VVD-raadslid heeft naar aanleiding van ingezonden stukken in de zowel lokale en regionale alsook landelijke pers begin 2021 een aantal gelijkgestemden bij elkaar gekregen. Duidelijk was dat er een soort georkestreerde hetze tegen Tata Steel was, terwijl het bedrijf ook voor welvaart en inkomen in de regio zorgt, vindt hij. 

De negatieve weinig constructieve berichtgeving vroeg (en vraagt nog steeds) om een alternatief geluid. Toen in mei 2021 het plan van FNV Groen Staal werd gelanceerd, heeft de groep dat ook omarmd, mede vanwege de constructieve toekomstgerichte aanpak. 

In eerste instantie was het gewoon een groep gelijkgestemden. ‘’Uit reacties echter met onze gesprekspartners was het advies dat een stichtingsvorm gewenst was om als volwaardige gesprekspartner te kunnen optreden’’, zegt  Berghuis. ‘’Met medewerking van notaris Aldo van Commenee zijn we op 17 augustus 2022 begonnen. ‘’ 

De stichting wordt gevormd door een ‘gezelschap van oude mannen’ gekenmerkt door gedrevenheid, een diversiteit aan (levens)ervaring en kennis en maatschappelijke betrokkenheid. Berghuis is het oudste raadslid van Nederland (84) en goed netwerker. Luuk Klaassen is voorzitter en heeft kennis van energiebesparing. Adrie Winkelaar is chemicus en weet veel van chemische en gevaarlijke stoffen, Wim Moonen is natuurkundige met kennis van meettechniek en staalfabricage. Willem Jonkman - specialist in micro-elektronica en winnaar IJmond Duurzaamheidsaward - is de laatste die er bij is gekomen.