Daling WW Noordelijk Noord-Holland met bijna 36 procent in 2021

Algemeen
De arbeidsmarkt heeft veel technische vakmensen nodig.
De arbeidsmarkt heeft veel technische vakmensen nodig. (Foto: Unsplash)

REGIO - Ondanks corona en de coronamaatregelen zag UWV het aantal WW-uitkeringen in 2021 fors dalen. Landelijk nam het aantal uitkeringen met 32,9 procent af. In de regio’s in Noordelijk Noord-Hollands was de daling zelfs sterker. Vooral in Zaanstreek-Waterland daalde het aantal WW-uitkeringen, met 37,4 procent, sterk. Maar ook in de andere regio’s verstrekte UWV eind december ruim een derde minder WW-uitkeringen dan eind 2020. Zo daalde de WW in Noord-Holland Noord met 35,8 procent en in Zuid-Kennemerland en IJmond met 34,5 procent. 

De forse WW-afname in 2021 volgde op een jaar waarin de WW juist sterk toenam. Inmiddels is het aantal WW-uitkeringen landelijk gedaald tot ruim onder het niveau van februari 2020.

In Noordelijk Noord-Holland zag UWV het aantal WW-uitkeringen ook in de laatste maand van december dalen. Deze daling wijkt af van het landelijke beeld. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen in december met 1,3 procent. Noord-Holland Noord zag een kleine daling van 0,4 procent (naar 6.383 WW-uitkeringen). In Zuid-Kennemerland en IJmond (-2,9 procent naar 4.366) en Zaanstreek-Waterland (-3,3 procent, naar 3.637) was de daling aanzienlijk groter. Vooral in de sectoren bouw en industrie en in de sector detailhandel daalde het aantal WW-uitkeringen naar verhouding sterk.

Vraag naar personeel in klimaatbanen

Zoals voor veel banen geldt, is er ook veel vraag naar personeel voor banen die met de energietransitie te maken hebben. Nederland staat voor een forse opgave om de komende jaren de CO2-uitstoot te verminderen. Specifiek voor deze subsector heeft UWV deze week de publicatie

Klimaatbanen in de gebouwde omgeving uitgebracht. Deze subsector richt zich vooral op de aanpassingen die gedaan moeten worden bij nieuwbouw maar ook bij de verduurzaming van bestaande gebouwen en huizen. Het betreft hier functies in de bouw, de installatietechniek en de elektrotechniek, maar ook functies als energieprestatieadviseurs en adviseurs verduurzaming vastgoed/woningen. De verwachting is dat de komende jaren de vraag naar personeel alleen maar zal toenemen.

Loopbaankansen

In Noordelijk Noord-Holland staan bijna 3.000 vacatures open die aan klimaatbanen in de gebouwde omgeving kunnen worden toegeschreven. De toekomstperspectieven voor jongeren en voor zij-instromers in deze functies zijn dan ook gunstig. Hans Tromp, rayonmanager UWV: “De personeelstekorten zijn geen nieuw gegeven. Vorig jaar zagen we de tekorten in steeds meer sectoren en bij steeds meer beroepen oplopen. Dat is vervelend voor werkgevers, maar biedt kansen voor werkzoekenden. Voor wie interesse heeft in bijvoorbeeld een beroep in de energietransitie zijn er vaak goede omscholingsmogelijkheden. We staan via het werkgeversservicepunt in contact met veel werkgevers die bereid zijn om te investeren in personeel. Wie zich verder wil oriënteren, kan zich altijd bij ons melden voor meer informatie, advies en tips.”

Meer informatie over de arbeidsmarkt is te vinden op werk.nl.