Maatschappelijke Denktank splitst besluit autoluw en overweg

Algemeen
Nog steeds goedlachse Dave van Ooijen met onderbouwde reacties
Nog steeds goedlachse Dave van Ooijen met onderbouwde reacties (Foto: Aart Toth )

CASTRICUM – Bij de evenzovele meningen over het autoluwe Dorpshart heeft Dave van Ooijen, lid van de Maatschappelijke Denktank ‘Integraal Verkeersplan Castricum – Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg’, een advies gegeven rondom de besluitvorming rond beide knelpunten.

Van Ooijen stelt voor de hele discussie en besluitvorming over wel dan niet een tunnel onder de treinsporen Beverwijkerstraatweg-Stationsweg later te houden als er meer duidelijkheid is vanaf ProRail op de lange termijn rondom invoering ‘Programma Hoogfrequent Spoorvervoer’. Rond het verhaal ‘Autoluw Dorpshart’ heeft hij advies gegeven aan de raadsleden en college, hoe dit aan te pakken, waarbij hij teruggrijpt naar eerdere besluiten vanuit de raad. Al eerder in januari 2022 liet Dave namens de Maatschappelijke Denktank weten dat een autoluw Dorpshart essentieel is en blijft.

Maatschappelijke doelen

Nu aan de vooravond van opnieuw een debat in de gemeenteraad heeft Dave via een ‘open brief’ zijn advies gegeven aan de gemeenteraadsleden de onderwerpen Autoluw Dorpshart en Spoorovergang apart te behandelen. Daarin grijpt hij terug naar de eerder vastgestelde maatschappelijke doelen rondom dat autoluw. “Mijn advies aan u is om zowel amendement als motie zodanig aan te passen dat in ieder geval wordt vastgehouden aan de drie maatschappelijke doelen die voorafgaand aan de pilot Dorpsstraat Autoluw zijn vastgesteld,” zo stelt Dave. “Zo had de pilot ten eerste tot doel te komen tot een beter klimaat voor winkelen en horeca. Ten tweede was het doel van de pilot om de veiligheid voor fietsers en voetgangers in het winkel- en horecagebied te verbeteren. Het derde doel was om te komen tot een betere doorstroming en meer veiligheid bij de spoorovergang Beverwijkerstraatweg.” 

‘Houd vast aan vastgestelde doelen’

Hij vervolgt: “Deze doelen kunnen bijvoorbeeld worden bereikt door de Dorpsstraat tussen Torenstraat en Verlengde Overtoom, aangevuld met de Burgemeester Mooijstraat, zodanig (verhoogd) in te richten dat duidelijk is dat deze route niet bedoeld is voor doorgaand autoverkeer. Daarmee wordt een gebied gecreëerd primair voor voetganger en fietser, waarbij bestemmingsverkeer met de auto mogelijk is en er ook in het gebied geparkeerd kan worden. Hou dus vast aan de drie maatschappelijke doelen die voorafgaande aan de Pilot Dorpsstraat Autoluw zijn vastgesteld”.