Voorstellen toekomst Maranathakerk nog tot en met 20 maart

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Aart Tóth))

CASTRICUM - Iedere Castricummer heeft de gelegenheid gehad zijn stem of idee te laten horen met betrekking tot de Maranathakerk. Dat kon via de website, maar ook op de speciaal georganiseerde inspraakavond op het gemeentehuis.


 Wordt het slopen om plaats te maken voor een Filmhuis Corso, een huisartsenpost in combinatie met appartementen? Of blijft het gebouw gehandhaafd en wordt er via verbouwingen een andere bestemming gezocht? 

Tijdens de eerdere informatieavond werden geen antwoorden gegeven over voorkeuren. Daarbij bleek dat er zeker wat betreft sociale woningbouw snakt naar oplossingen om voor de doorstroming en starters betere mogelijkheden te scheppen. De mogelijkheid om toch nog een inbreng te geven op verschillende voorstellen kan nog tot en met 20 maart via www.ikdenkmeeovercastricum.nl/maranathakerk+in+castricum/defailt.aspx