IKC-discussie niet nodig na motie 2021

Algemeen
Locatie huidige vestiging IKC Professor Winklerlaan in Bakkum.
Locatie huidige vestiging IKC Professor Winklerlaan in Bakkum. (Foto: Aart Tóth)

CASTRICUM/BAKKUM - De meest recente commissievergadering met opnieuw de discussie waar het Integraal Kindcentrum Cunera (IKC) gevestigd gaat worden, was compleet overbodig.

Door Aart Tóth 

Daarin werd gebakkeleid over de nieuwbouw op de Vondelstraat of Professor Winklerlaan in Bakkum. Alle partijen kwamen met hun eigen voorstellen, terwijl er in december 2021 in de raad al een keuze was bepaald via een aangenomen motie. Door dit gebakkelei werd wethouder Valentijn Brouwer gedwongen het collegevoorstel terug te nemen. En nu?

Overbodig

Nu blijkt dat allemaal overbodig, omdat de raad al op 9 december 2021 de voorkeur heeft uitgesproken voor nieuwbouw op locatie Professor Winklerlaan te Bakkum. In een motie, die met 14 voor en 9 tegenstemmers werd aangenomen, is uiteindelijk uitgesproken dat de raad kiest voor nieuwbouw op locatie Professor Winklerlaan. De voorstemmers zijn de toen nog CK&G, GDB (nu Lokaal Vitaal) en vervolgens VVD, PvdA en D66. Daarbij bleek, dat al 25 november 2021 in de raadscommissie voor nieuwbouw was gekozen op de Professor Winklerlaan, waarop het raadsvoorstel is aangepast.

Verzoek 

Daarop volgend was het verzoek aan het college om rekening te houden met de uitspraak van de raad. Duidelijk is in elk geval dat het toenmalige college niets heeft gedaan met die motie en dat nu de plannen door de molen of versnipperaar worden gehaald. Waarschijnlijk komt dit door opmerkingen van omwonenden bij zowel Vondelstraat als ook Professor Winklerlaan dat de plannen in de onderste lade verdwenen om het volgend college ermee op te zadelen, wat nu dan ook is gebeurd. 

Zo zijn we bijna twee jaar verder zonder dat er iets is gedaan met het raadsbesluit en trekken met name de PvdA en D66 zich niets aan van een besluit waar ze voorstemden. Intussen is het met te weinig en achterhaalde schoollokalen woekeren met de ruimte. Niet echt een voorbeeld van optimaal bestuur zou de conclusie kunnen zijn. En bovendien zijn de leerlingen het kind van de rekening.