‘Vrijwilligers zorgen voor kwaliteit landschap en identiteit eigen dorpen’

Algemeen
Vrijwilligers zorgen in Castricum en Uitgeest voor de kwaliteit van het landschap en de eigen identiteit van dorpen.
Vrijwilligers zorgen in Castricum en Uitgeest voor de kwaliteit van het landschap en de eigen identiteit van dorpen. (Foto: archief Rodi Media)

CASTRICUM/UITGEEST - Met een aantal actieve vrijwilligers zet de Stichting Alkmaardermeeromgeving zich in voor het behoud en versterking van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden rondom en in de woonkernen van de gemeenten Castricum en Uitgeest. De Stichting is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, vooral uit Limmen, Akersloot en Uitgeest.

Vrijwilligers aan het woord

Enkele actieve vrijwilligers vertellen waarom zij zich bij de stichting hebben aangesloten. Jos Bruijns uit Castricum: “Inmiddels zal ieder weldenkend mens de waarde van een groene leefomgeving wel erkennen. We hebben op dit moment met meer ruimtelijke vraagstukken te maken dan ooit en dat vereist aandacht. Ik ben vrijwilliger geworden om een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van de mooie natuur en de cultuurhistorie in mijn woonomgeving. Het is leuk om samen met anderen mee te denken over een vitaal en open buitengebied.”

Ingrid van der Vaart woont ook in Castricum en beheert de website met de beeldbank: “Ik kwam met de Stichting in contact toen ik las over de optie van een randweg door de Castricummerpolder. Het behoud van landschappelijke- en natuurwaarden in dat gebied vind ik heel belangrijk voor onder meer de stand van de weidevogels, de biodiversiteit en het behoud van rust. Toen ik las dat de stichting vrijwilligers zocht voor het met foto’s vullen van de beeldbank heb ik mij direct aangemeld.” Samen met een collega-vrijwilliger heeft Ingrid ruim 2000 foto’s op de website geplaatst en beschreven. Ook zorgt zij maandelijks voor plaatsing van het ‘Standpunt van de maand’ op de website.

Hedy Otemann uit Limmen: “Ik heb me aangesloten bij de stichting, omdat er in Limmen en omgeving veel bouwplannen zijn. Om het dorpse karakter te behouden en de biodiversiteit niet verder achteruit te laten gaan, vind ik het belangrijk dat hagen en bomen gespaard worden.”

Plaats voor meer vrijwilligers

Ernst Mooij namens de Stichting Alkmaardermeeromgeving: “Binnen de stichting is plaats voor nog meer vrijwilligers. Vaardige schrijvers voor het leveren van bijdragen aan onze digitale nieuwsbrieven en het voorjaarsbericht, geïnteresseerden voor ruimtelijke ordeningsvraagstukken en ook organisatietalenten zijn van harte welkom. Door de klimaatverandering hebben we te maken met steeds meer lokale hevige regenbuien. Dit leidt tot wateroverlast. Er zijn nieuwe duikers aangebracht, stuwen geautomatiseerd en bij extreme weersituaties kan het Museum Gemaal 1879 in Akersloot als hulpgemaal worden ingezet om het overtollige polderwater af te pompen. Voor Open Monumentendag 2022 had de stichting over dit onderwerp een tentoonstelling samengesteld. Onze vrijwilligers hebben een gezamenlijk doel: er met elkaar voor zorgen, dat de gevarieerde landschappen in de gemeenten Castricum en Uitgeest hun kwaliteit blijven behouden en de dorpen hun eigen identiteit.”

Meer informatie op de website www.alkmaardermeeromgeving.nl 

Meer weten over vrijwilliger bij de stichting? secretariaat@

alkmaardermeeromgeving.nl

Tijdens Open Monumentendag 2022 was de Stichting Alkmaardermeeromgeving met de tentoonstelling ‘Klimaatbestendig landschap!?’ aanwezig in boerderij Breedeweg 80 in Castricum.